GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 20.9.2016.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini. Pročitajte više...

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda - Nabava opreme za instalaciju hologramske projekcije 8.9.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za Nabava opreme za instalaciju hologramske projekcije. Rok za dostavu ponuda je 15.9.2016. godine do 9,00 sati. 

Pročitajte više...

Natječaj: Raspisani natječaji za pomoćnike u nastavi 31.8.2016.

U sklopu projekta "Učimo zajedno" koji se provodi u okviru instrumenta ,Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teskočama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" temeljem poziva UP.03.2.1.02 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020., objavljuje se javni poziv za prijavu kandidata (m/i) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi.

Pročitajte više...

Natječaj: Poziv na prethodnu provjeru znanja i Sposobnosti (pisano testiranje i intervju) kandidata 25.8.2016.

Pisano testiranje provodi se za kandidate  koji ispunjavaju formalne uvjete iz NATJEČAJA za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme u Stručnu službu i opće poslove. Pročitajte više...

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda Dom Radićeva - nabava i ugradnja stolarije 18.8.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu

Poziv za dostavu ponude u predmetu: Izgradnja društvenog doma u Radićevoj ulici (Romsko naselje) – nabava i ugradnja stolarije. Rok za dostavu ponuda je 26.8.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...


Stranica 7 od 49 Stranica. Prethodna  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - Baranjska ulica 21.2.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine - ulični plinovod u Baranjskoj ulici na postojećoj građevnoj čestici k.čbr. 8246/1 i 8249 k.o. Kutina (Kutina, Baranjska ulica). Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis - Gojlo 7.2.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - ulični vodovod u Ulici Gojilac u naselju Gojilo na katastarskoj čestici 2019 k.o. Vukovje (GOJLO, GOJILAC). Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - V. Preloga bb 6.2.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - Spojna cesta-PZK II- Ulica V.Preloga U Kutini Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Stupovača 29.1.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - izgradnja 10(20) kV dalekovoda i JKTS 10(20)/0,4 kV "Stupovača 5-Raskršće" s niskonaponskim izlazima na katastarskim česticama br. 2317, 2124/1, 2158, 2316 i 1661 k.o. Stupovača (Stupovača, Selska ulica). Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Krč 29.1.2019.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - izgradnja nove 10(20)/0,4 kV KTS "Kutina 5-Krč" s pripadajućim dalekovodom i NN izlazima i rušenje stare zidane TS "Kutina 5-Krč". Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.02.2019. (petak) u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 8,00 do 10,00 sati. Pročitajte više...


Stranica 1 od 25 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Najčitanije