GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nabava električne energije 23.12.2015.

Grad Kutina objavljuje obavijest o provođenju zajedničke javne nabave električne energije. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 1.2.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Dječji vrtić Kutina: Nabava prehrambenih proizvoda i sredstava za čišćenje i održavanje 21.12.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Dječji vrtić Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu prehrambenih proizvoda i sredstava za čišćenje i održavanje. Rok za dostavu ponuda je 29.12.2015. Točno vrijeme dostave ponuda je navedeno u dokumentacijama za nadmetanje za svaku grupu proizvoda.

Pročitajte više...

Natječaj: Vatrogasna postaja Kutina - obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 9.12.2015.

Na temelju čl. 35. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (dalje:Pravilnik), te rezultata pregleda i ocjena ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet nabava osobne zaštitne vatrogasne opreme br. iz plana nabave : 5/2015, ravnatelj zapovjednik Ivan Miklenić, ing. donosi sljedeću obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Pročitajte više...

Natječaj: Prodaja službenog vozila u vlasništvu POU Kutina 8.12.2015.

Na temelju članka 29. i 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina i Odluke Upravnog vijeća POU Kutina od 03.12.2015. godine raspisuje javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava osobne zaštitne vatrogasne opreme 27.11.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Vatrogasna postrojba Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu osobne zaštitne vatrogasne opreme. Rok za dostavu ponuda je 07.12. 2015. do 11:00 sati. Pročitajte više...


Stranica 7 od 40 Stranica. Prethodna  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV 17.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11 12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11. 12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 6.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga 15.3.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA. Pročitajte više...


Stranica 1 od 21 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio