GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pristupne staze židovskom groblju u Kutini 11.5.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu za izvođenje radova na izgradnji pristupne staze židovskom groblju u Kutini. Rok za dostavu ponuda je 23.5.2016. godine do 11,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Geodetske usluge 5.5.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu geodetskih usluga. Rok za dostavu ponuda je 11.5.2016. godine do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Javna nabava OŠ Vladimira Vidrića u Kutini: Energetska obnova 29.4.2016.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), OŠ V. Vidrića u Kutini objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova  - Energetska obnova koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina javne nabave dana 29.4.2016. 

Pročitajte više...

Natječaj: Poziv za dostavu ponude, objava, uređenje vodotoka oborinske odvodnje i cestovnih kanala 15.4.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Grada Kutine, naručitelj objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za uređenje vodotoka oborinske odvodnje i cestovnih kanala . Rok za dostavu ponuda je do 21.4.2016. godine do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: POU - Izrada programa e-učenja 11.4.2016.

Natječaj – Poziv za dostavu ponuda za provedbu bagatelne nabave: Izrada programa e-učenja u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”

Pročitajte više...


Stranica 7 od 45 Stranica. Prethodna  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (vodovodna mreža) 23.10.2018.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupan po Hidroprojekt-ing., Draškovićeva 35/I, Zagreb, OIB:07963942338 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje  GRAĐEVINSKU DOZVOLU .

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta 17.10.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru (nadogradnja) infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava SVK privod za T-mobile BP Banova Jaruga, 2. skupine,na građevnoj čestici k.č.br. 1090, 1091, 1092, 1080, 1088, 3/2, 1089, 200, 261, 297, 296/1, 199/1, 66/2 i 66/1 k.o. Banova Jaruga Banova Jaruga, k.č.br. 549/1 k.o. Međurić Međurić.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji - soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina .

 

Pročitajte više...

E-Oglas: Uvid u spis predmeta - Kolodvorska ulica 9.10.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine (dogradnja i nadogradnja) stambeno poslovne namjene - zatvaranje nenatkrivene terase zgrade, 2. skupine, na građevnoj čestici 4342 k.o. Kutina KUTINA, KOLODVORSKA UL..

Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska odzvola za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda -kolektorska mreža-aglomeracija Kutina 4.10.2018.

Objava građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnji pasusu 4 članku 120  Pročitajte više...

E-Oglas: Uvid u spis predmeta - aglomeracije Kutina (vodovodna mreža) 4.10.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (vodovodna mreža),  Pročitajte više...


Stranica 1 od 23 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio