GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Natječaj za zakup poslovnog prostora u Selištu 23.7.2015.

Grad Kutina objavljuje natječaj za zakup poslovnog prostora u domu u Selištu.
Rok za dostavu ponuda je 30.7.2015. Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj Grad Kutina: Nabava solarnih panela 23.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu solarnih panela. Rok za dostavu ponuda 29.7.2015. do 9,00 sati. Više Pročitajte više...

Natječaj: Javna nabava - Uređenje kino dvorane Doma kulture 23.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje javni poziv za uređenje kino dvorane Doma kulture
Rok za dostavu ponuda je 3. kolovoza 2015. do 08,00 sati

Pročitajte više...

Natječaj: Odluka o poništenju natječaja - komunalni redar 22.7.2015.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, temeljem čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj 86/08. i 61/11.), donosi odluku o poništenju natječaja za prijam u službu Komunalnog redara -1 izvršitelj. Pročitajte više...

Natječaj: Rekonstrukcija dijela javne rasvjete na području Grada Kutine 17.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu-Rekonstrukcija dijela javne rasvjete na području Grada Kutine.

Pročitajte više...


Stranica 7 od 36 Stranica. Prethodna  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio