GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Grad Kutina - Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje 29.1.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje. Rok za dostavu ponuda je do 10.2.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine 25.1.2016.

Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj: 8/15.), gradonačelnik Grada Kutine donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika 11. siječnja 2016. godine, te se na temelju iste objavljuje

Pročitajte više...

Natječaj: Usluge cateringa u sklopu projekta EU - Pučko otvoreno učilište Kutina 21.1.2016.

Na temelju čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, POU Kutina donosi Odluku o početku postupka bagatelne nabave: Usluge cateringa u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”. Rok za dostavu ponuda do 28. siječnja 2016. godine do 12,00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava promo materijala u sklopu projekta EU - Pučko otvoreno učilište Kutina 5.1.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 400-01/15-01/07 URBROJ: 2176-102-01/1-15-2 od 23. prosinca 2015. godine, POU Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu promo materijala u sklopu projekta EU. Rok za dostavu ponuda je do 12. siječnja 2016. godine do 12,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Prodaja službenog vozila u vlasništvu POU Kutina 30.12.2015.

Na temelju članka 29. i 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina i Odluke Upravnog vijeća POU Kutina od 23.12.2015. godine raspisuje javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

Pročitajte više...


Stranica 6 od 40 Stranica. Prethodna  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV 17.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11 12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11. 12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 6.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga 15.3.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA. Pročitajte više...


Stranica 1 od 21 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio