GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Natječaj u OŠ Mate Lovraka, Kutina 8.6.2015.

Rekonstrukcija knjižnice, učionice i dijela prilaznog hodnika. Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine 1/2015), OŠ Mate Lovraka objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na rekonstrukciji knjižnice, učionice i dijela prilaznog hodnika. Rok za dostavu ponuda je 19.6.2015. do 8:00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Pontonski molovi za čamce 29.5.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu pontonskih molova za čamce. Rok za dostavu ponuda 10.6.2015. do 11,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za davanje stanova u najam 28.5.2015.

Temeljem članka 12. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam, a u skladu s Programom raspodjele stanova s prioritetima raspodjele za 2015. godinu i Odlukom Gradonačelnika, Grad Kutina raspisuje javni natječaj  za davanje stanova u najam. Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv - Zaklada Sandra Stojić 25.5.2015.

Zaklada Sandra Stojić u sklopu projekta „Korak po korak do održivog razvoja Kutine“ poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) i institucije Grada Kutine da se uključe u sudjelovanje u izradi Strategije društvenog razvoja grada Kutine, koje će se provesti kroz četiri radna sastanka. 

Namjera ovih radnih sastanaka je uključivanje svih zainteresiranih u utvrđivanje željenog smjera razvoja Grada Kutine, tj. utvrđivanje vizije i ciljeva Grada Kutine. 

Prvi radni sastanak održati će se u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, 02. lipnja 2015. godine s početkom u 14,00 sati. 

Na radnom sastanku biti će predstavljena analiza trenutnog stanja OCD-a na području grada Kutine, te informacije o mogućnostima financiranja projekata koji se odnose na javni i civilni sektor iz Europskih fondova.
Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za prijam u radni odnos u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine na radno mjesto - spremačica - dostavljač 21.5.2015.

Na temelju članka 19. i čl. 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11)  Stručna služba i opći poslovi Grada Kutine, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine na radno mjesto  - spremačica - dostavljač – 1 izvršitelj, na  neodređeno vrijeme.

Pročitajte više...


Stranica 6 od 32 Stranica. Prethodna  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv za dostavu zahtjeva primjedbi i prijedloga za urbanističke planove 20.11.2017.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavješćuje građane Grada Kutine da pokreće izradu:

  1. VIII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine,
  2. IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine.

Mole se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za izmjene navedenih planova dostave do 30. 11. 2017. 

 

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom 15.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada „Kutina“ 15.11.2017.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  (u daljnjem tekstu: MZOIE) objavilo Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“ .

Uvid u Nacrt rješenja  o  izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“, dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti trideset dana i to od 15. studenog do 15. prosinca 2017. godine na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv na uvid u spis predmeta - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2 12.10.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodno industrijske djelatnosti - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2, 2. skupine, na građevnoj čestici - k.č.br. 2371/4 k.o. Husain, prema glavnom projektu zajedničke oznake ZOP: 24-08, glavni projektant Ante Turkalj, mag.ing.mech., ovlaštenje br. S 1770.


Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.10.2017. godine (četvrtak) u vremenu od 8:00 – 10:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - sustava odvodnje otpadnih voda 28.9.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina 2. skupine, prema idejnom projektu broj: P-41-16-IP od kolovoza 2017. godine izrađenom po tvrtki „Infraterra“ d.o.o. Kutina, Husain, Novo Brdo 31A, projektant Emil Krznarić, mag.ing.aedif
Pročitajte više...


Stranica 1 od 18 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio