GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nabava računala i računalne opreme OŠ Banova Jaruga 24.8.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, OŠ Banova Jaruga objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu računala i računalne opreme. Rok za dostavu ponuda je 31.kolovoza 2015. do 11:00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava računala i računalne opreme OŠ S. Kefelje 24.8.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, OŠ Stjepana Kefelje objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu računala i računalne opreme. Rok za dostavu ponuda je 31.kolovoza 2015. do 12:00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava bicikala i biciklističke opreme 4.8.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu bicikala i biciklističke opreme. Rok za dostavu ponuda 17.8.2015. do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Javna nabava u OŠ V. Vidrića: Nabava i ugradnja opreme za kotlovnicu 4.8.2015.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11,83/13143/1313/14), OŠ V. Vidrića u Kutini objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave opreme za kotlovnicu, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina javne nabave. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava optičke opreme 24.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu optičke opreme.
Rok za dostavu ponuda 30.7.2015. do 9,00 sati. Pročitajte više...


Stranica 4 od 34 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Prodaja dionica trgovačkog društva Pevec d.d. 4.1.2018.

Grad Kutina dana 4.1.2018. godine objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica tvrtke Pevec d.d.

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta k.o. Kutina 21.12.2017.

Grad Kutina, dana 21.12.2017. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta k.o. Kutina u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta k.o. Husain 21.12.2017.

Grad Kutina, dana 21.12.2017. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta k.o. Husainu svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Pročitajte više...

E-Oglas: Lokacijska dozvola aglomeracija Kutina 8.12.2017.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju , HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Hidroprojekt - ing" projektiranje d.o.o. Zagreb, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje lokacijsku dozvolu. 

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – Novelacija projektne dokumentacije „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, 2. skupine

Pročitajte više...

E-Oglas: Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada - građevinska dozvola 1.12.2017.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor EKO MOSLAVINA d.o.o. , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/I, OIB 94887300369 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje Građevinsku dozvolu. Dozvoljava se investitoru EKO MOSLAVINA d.o.o. , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/I, OIB 94887300369 građenje dijelova složene građevine - Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada. Pročitajte više...


Stranica 1 od 19 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio