GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda: 17.3.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina 

objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga održavanja računalne opreme grada Kutine u 2016. Rok za dostavu ponuda je do 23.3.2016. godine do 11,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Pružanje usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2016. godini 10.3.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina 

objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu pružanja usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2016. godini. Rok za dostavu ponuda je do 21.3.2016. godine do 11,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava zaštitarske i recepcijske usluge u objektu Gradske uprave Grada Kutine 8.3.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina 

objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu zaštitarske i recepcijske usluge u objektu Gradske uprave Grada Kutine. Rok za dostavu ponuda je do 16.3.2016. godine do 11,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava uredskog materijala 8.3.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu Uredskog materijala. Rok za dostavu ponuda je do 16.3.2016. godine do 11,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Sanacija klizišta u naselju Kutini Vinogradska ulica kod k.br. 255 i k.br. 106 i klizišta u naselju Janja Lipa 8.3.2016.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Grad Kutina objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave radova na sanaciji klizišta u naselju Kutini Vinogradska ulica kod k.br. 255 i k.br. 106  i klizišta u naselju Janja Lipa. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 30.3.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...


Stranica 4 od 41 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV 17.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11 12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11. 12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 6.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga 15.3.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA. Pročitajte više...


Stranica 1 od 21 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio