GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda - Nabava opreme za instalaciju hologramske projekcije 8.9.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za Nabava opreme za instalaciju hologramske projekcije. Rok za dostavu ponuda je 15.9.2016. godine do 9,00 sati. 

Pročitajte više...

Natječaj: Raspisani natječaji za pomoćnike u nastavi 31.8.2016.

U sklopu projekta "Učimo zajedno" koji se provodi u okviru instrumenta ,Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teskočama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" temeljem poziva UP.03.2.1.02 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020., objavljuje se javni poziv za prijavu kandidata (m/i) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi.

Pročitajte više...

Natječaj: Poziv na prethodnu provjeru znanja i Sposobnosti (pisano testiranje i intervju) kandidata 25.8.2016.

Pisano testiranje provodi se za kandidate  koji ispunjavaju formalne uvjete iz NATJEČAJA za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme u Stručnu službu i opće poslove. Pročitajte više...

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda Dom Radićeva - nabava i ugradnja stolarije 18.8.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu

Poziv za dostavu ponude u predmetu: Izgradnja društvenog doma u Radićevoj ulici (Romsko naselje) – nabava i ugradnja stolarije. Rok za dostavu ponuda je 26.8.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za prijam u službu 21.7.2016.

Grad Kutina, Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Stručna služba i opći poslovi, na temelju članka 8. i članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), raspisuje javni natječaj za prijam u službu: 1. U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE, na radno mjesto: – viši računovodstveni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca 2. u Stručnu službu i opće poslove, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Pročitajte više...


Stranica 3 od 45 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (vodovodna mreža) 23.10.2018.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupan po Hidroprojekt-ing., Draškovićeva 35/I, Zagreb, OIB:07963942338 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje  GRAĐEVINSKU DOZVOLU .

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta 17.10.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru (nadogradnja) infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava SVK privod za T-mobile BP Banova Jaruga, 2. skupine,na građevnoj čestici k.č.br. 1090, 1091, 1092, 1080, 1088, 3/2, 1089, 200, 261, 297, 296/1, 199/1, 66/2 i 66/1 k.o. Banova Jaruga Banova Jaruga, k.č.br. 549/1 k.o. Međurić Međurić.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji - soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina .

 

Pročitajte više...

E-Oglas: Uvid u spis predmeta - Kolodvorska ulica 9.10.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine (dogradnja i nadogradnja) stambeno poslovne namjene - zatvaranje nenatkrivene terase zgrade, 2. skupine, na građevnoj čestici 4342 k.o. Kutina KUTINA, KOLODVORSKA UL..

Pročitajte više...

E-Oglas: Građevinska odzvola za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda -kolektorska mreža-aglomeracija Kutina 4.10.2018.

Objava građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnji pasusu 4 članku 120  Pročitajte više...

E-Oglas: Uvid u spis predmeta - aglomeracije Kutina (vodovodna mreža) 4.10.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (vodovodna mreža),  Pročitajte više...


Stranica 1 od 23 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio