GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nabava optičke opreme 24.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu optičke opreme.
Rok za dostavu ponuda 30.7.2015. do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za zakup poslovnog prostora u Selištu 23.7.2015.

Grad Kutina objavljuje natječaj za zakup poslovnog prostora u domu u Selištu.
Rok za dostavu ponuda je 30.7.2015. Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj Grad Kutina: Nabava solarnih panela 23.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu solarnih panela. Rok za dostavu ponuda 29.7.2015. do 9,00 sati. Više Pročitajte više...

Natječaj: Javna nabava - Uređenje kino dvorane Doma kulture 23.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje javni poziv za uređenje kino dvorane Doma kulture
Rok za dostavu ponuda je 3. kolovoza 2015. do 08,00 sati

Pročitajte više...

Natječaj: Odluka o poništenju natječaja - komunalni redar 22.7.2015.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, temeljem čl. 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj 86/08. i 61/11.), donosi odluku o poništenju natječaja za prijam u službu Komunalnog redara -1 izvršitelj. Pročitajte više...


Stranica 3 od 32 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv za dostavu zahtjeva primjedbi i prijedloga za urbanističke planove 20.11.2017.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo obavješćuje građane Grada Kutine da pokreće izradu:

  1. VIII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine,
  2. IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine.

Mole se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za izmjene navedenih planova dostave do 30. 11. 2017. 

 

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom 15.11.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15.) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada „Kutina“ 15.11.2017.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  (u daljnjem tekstu: MZOIE) objavilo Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“ .

Uvid u Nacrt rješenja  o  izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada „Kutina“, dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti trideset dana i to od 15. studenog do 15. prosinca 2017. godine na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv na uvid u spis predmeta - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2 12.10.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodno industrijske djelatnosti - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2, 2. skupine, na građevnoj čestici - k.č.br. 2371/4 k.o. Husain, prema glavnom projektu zajedničke oznake ZOP: 24-08, glavni projektant Ante Turkalj, mag.ing.mech., ovlaštenje br. S 1770.


Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.10.2017. godine (četvrtak) u vremenu od 8:00 – 10:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - sustava odvodnje otpadnih voda 28.9.2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina 2. skupine, prema idejnom projektu broj: P-41-16-IP od kolovoza 2017. godine izrađenom po tvrtki „Infraterra“ d.o.o. Kutina, Husain, Novo Brdo 31A, projektant Emil Krznarić, mag.ing.aedif
Pročitajte više...


Stranica 1 od 18 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio