GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nabava promo materijala u sklopu projekta EU - Pučko otvoreno učilište Kutina 5.1.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 400-01/15-01/07 URBROJ: 2176-102-01/1-15-2 od 23. prosinca 2015. godine, POU Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu promo materijala u sklopu projekta EU. Rok za dostavu ponuda je do 12. siječnja 2016. godine do 12,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Prodaja službenog vozila u vlasništvu POU Kutina 30.12.2015.

Na temelju članka 29. i 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina i Odluke Upravnog vijeća POU Kutina od 23.12.2015. godine raspisuje javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava električne energije 23.12.2015.

Grad Kutina objavljuje obavijest o provođenju zajedničke javne nabave električne energije. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 1.2.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Dječji vrtić Kutina: Nabava prehrambenih proizvoda i sredstava za čišćenje i održavanje 21.12.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Dječji vrtić Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu prehrambenih proizvoda i sredstava za čišćenje i održavanje. Rok za dostavu ponuda je 29.12.2015. Točno vrijeme dostave ponuda je navedeno u dokumentacijama za nadmetanje za svaku grupu proizvoda.

Pročitajte više...

Natječaj: Vatrogasna postaja Kutina - obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 9.12.2015.

Na temelju čl. 35. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (dalje:Pravilnik), te rezultata pregleda i ocjena ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet nabava osobne zaštitne vatrogasne opreme br. iz plana nabave : 5/2015, ravnatelj zapovjednik Ivan Miklenić, ing. donosi sljedeću obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Pročitajte više...


Stranica 3 od 36 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio