GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: POU Kutina – Ispravak Poziva na dostavu ponuda nabave računalne, video i audio opreme 8.2.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina - objavljuje ispravak javnog poziva za dostavu ponuda za nabavu računalne, video i audio opreme u sklopu projekta "E-programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb" . Rok za dostavu ponuda je do 11.2.2016. u 12h.

Pročitajte više...

Natječaj: POU Kutina - Poziv na dostavu ponuda nabave računalne, video i audio opreme 5.2.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina -  objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu računalne, video i audio opreme u sklopu projekta "E-programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb" . Rok za dostavu ponuda je do 11.2.2016. u 12h.

Pročitajte više...

Natječaj: Grad Kutina - Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje 29.1.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje. Rok za dostavu ponuda je do 10.2.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine 25.1.2016.

Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj: 8/15.), gradonačelnik Grada Kutine donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika 11. siječnja 2016. godine, te se na temelju iste objavljuje

Pročitajte više...

Natječaj: Usluge cateringa u sklopu projekta EU - Pučko otvoreno učilište Kutina 21.1.2016.

Na temelju čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, POU Kutina donosi Odluku o početku postupka bagatelne nabave: Usluge cateringa u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”. Rok za dostavu ponuda do 28. siječnja 2016. godine do 12,00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

Pročitajte više...


Stranica 2 od 36 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio