GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pristupne staze židovskom groblju u Kutini 11.5.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu za izvođenje radova na izgradnji pristupne staze židovskom groblju u Kutini. Rok za dostavu ponuda je 23.5.2016. godine do 11,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Geodetske usluge 5.5.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu geodetskih usluga. Rok za dostavu ponuda je 11.5.2016. godine do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Javna nabava OŠ Vladimira Vidrića u Kutini: Energetska obnova 29.4.2016.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), OŠ V. Vidrića u Kutini objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova  - Energetska obnova koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina javne nabave dana 29.4.2016. 

Pročitajte više...

Natječaj: Poziv za dostavu ponude, objava, uređenje vodotoka oborinske odvodnje i cestovnih kanala 15.4.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Grada Kutine, naručitelj objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za uređenje vodotoka oborinske odvodnje i cestovnih kanala . Rok za dostavu ponuda je do 21.4.2016. godine do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: POU - Izrada programa e-učenja 11.4.2016.

Natječaj – Poziv za dostavu ponuda za provedbu bagatelne nabave: Izrada programa e-učenja u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”

Pročitajte više...


Stranica 2 od 40 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV 17.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11 12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11. 12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 6.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga 15.3.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA. Pročitajte više...


Stranica 1 od 21 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio