GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Nabava bicikala i biciklističke opreme 4.8.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu bicikala i biciklističke opreme. Rok za dostavu ponuda 17.8.2015. do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Javna nabava u OŠ V. Vidrića: Nabava i ugradnja opreme za kotlovnicu 4.8.2015.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11,83/13143/1313/14), OŠ V. Vidrića u Kutini objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave opreme za kotlovnicu, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina javne nabave. Pročitajte više...

Natječaj: Nabava optičke opreme 24.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu optičke opreme.
Rok za dostavu ponuda 30.7.2015. do 9,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za zakup poslovnog prostora u Selištu 23.7.2015.

Grad Kutina objavljuje natječaj za zakup poslovnog prostora u domu u Selištu.
Rok za dostavu ponuda je 30.7.2015. Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj Grad Kutina: Nabava solarnih panela 23.7.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu solarnih panela. Rok za dostavu ponuda 29.7.2015. do 9,00 sati. Više Pročitajte više...


Stranica 10 od 40 Stranica. Prethodna  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV 17.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11 12.4.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11. 12.4.2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje Javnu raspravu  o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta 6.4.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.

Pročitajte više...

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga 15.3.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA. Pročitajte više...


Stranica 1 od 21 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio