GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Pontonski molovi za čamce 29.5.2015.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu pontonskih molova za čamce. Rok za dostavu ponuda 10.6.2015. do 11,00 sati. Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za davanje stanova u najam 28.5.2015.

Temeljem članka 12. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam, a u skladu s Programom raspodjele stanova s prioritetima raspodjele za 2015. godinu i Odlukom Gradonačelnika, Grad Kutina raspisuje javni natječaj  za davanje stanova u najam. Pročitajte više...

Natječaj: Javni poziv - Zaklada Sandra Stojić 25.5.2015.

Zaklada Sandra Stojić u sklopu projekta „Korak po korak do održivog razvoja Kutine“ poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) i institucije Grada Kutine da se uključe u sudjelovanje u izradi Strategije društvenog razvoja grada Kutine, koje će se provesti kroz četiri radna sastanka. 

Namjera ovih radnih sastanaka je uključivanje svih zainteresiranih u utvrđivanje željenog smjera razvoja Grada Kutine, tj. utvrđivanje vizije i ciljeva Grada Kutine. 

Prvi radni sastanak održati će se u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, 02. lipnja 2015. godine s početkom u 14,00 sati. 

Na radnom sastanku biti će predstavljena analiza trenutnog stanja OCD-a na području grada Kutine, te informacije o mogućnostima financiranja projekata koji se odnose na javni i civilni sektor iz Europskih fondova.
Pročitajte više...

Natječaj: Natječaj za prijam u radni odnos u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine na radno mjesto - spremačica - dostavljač 21.5.2015.

Na temelju članka 19. i čl. 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11)  Stručna služba i opći poslovi Grada Kutine, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine na radno mjesto  - spremačica - dostavljač – 1 izvršitelj, na  neodređeno vrijeme.

Pročitajte više...

Natječaj: Zamjena krovišta na područnoj školi Ilova 8.5.2015.

Sukladno Odluci o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, OŠ Zvonimira Franka objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na zamjeni krovišta na područnoj školi Ilova.  Rok za dostavu ponuda 19.5.2015. do 11,00 sati Pročitajte više...


Stranica 10 od 36 Stranica. Prethodna  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započunjnju postupka ocjene SPUNO GUP-a 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.0 1.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjnju postupka ocjene SPUNO DPU 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11 19.1.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Pročitajte više...

E-Oglas: Prodaja dionica trgovačkog društva Pevec d.d. 4.1.2018.

Grad Kutina dana 4.1.2018. godine objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica tvrtke Pevec d.d.

Pročitajte više...


Stranica 1 od 20 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio