GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: Uredski materijal - izmjena dokumentacije 16.3.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu Uredskog materijala - izmjenu dokumentacije. Rok za dostavu ponuda je 23.3.2018. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava uredskog materijala 14.3.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu Uredskog materijala. Rok za dostavu ponuda je 23.3.2018. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje 8.3.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu usluge higijenskih servisa i skloništa za životinje. Rok za dostavu ponuda je 19.3.2018. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava sadnog materijala 6.3.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br. 3/17) , Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu sadnog materijala u 2018. godini.

Rok za dostavu ponuda je do 16.03.2018. godine do 11:00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava zaštitarskih i recepcijskih usluga 6.3.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu zaštitarske i recepcijske usluge u objektu Gradske uprave Grada Kutine. Rok za dostavu ponuda je 15.3.2018. u 11,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Izgradnja nogostupa u ul. K.P.Krešimira IV - jug 2.3.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Supladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji nogostupa u ul. K.P.Krešimira IV - jug. Rok za dostavu ponuda je 13.3.2018. u 10,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Izgradnja javne rasvjete u ulici V. Preloga 2.3.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

 

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji javne rasvjete u ulici V. Preloga u Kutini. Rok za dostavu ponuda je 13.3.2018. u 9,00 sati. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine - Tiskani materijal 20.2.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Muzej Moslavine, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu Tiskanog materijala. Rok dostave ponuda: 1.3.2018.do 11,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Sredstva za čišćenje i održavanje 19.2.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, OŠ Mate Lovraka, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu sredstva za čišćenje i održavanje. Rok dostave ponuda: 28.2.2018.do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Zvonimira Franka - Materijal za čišćenje i održavanje 5.1.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, OŠ Zvonimira Franka, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu materijala za čišćenje i održavanje. Rok dostave ponuda: 16.1.2018. do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Zvonimira Franka - Uredski materijal 5.1.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, OŠ Zvonimira Franka, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala.

Rok dostave ponuda: 16.1.2018. do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Uredski materijal 4.1.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu  Uredskog materijala. Rok dostave ponuda: 12.1.2018. do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Materijal i sredstva za čišćenje 4.1.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu  materijala i sredstava za čišćenje. Rok dostave ponuda: 12.1.2018. do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Ostali prehrambeni proizvodi 4.1.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu ostalih prehrambenih proizvoda. Rok dostave ponuda: 12.1.2018. do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Voće i povrće 4.1.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu voća i povrća. Rok dostave ponuda: 12.1.2018. do 9,00 sati.

Pročitajte više...


Stranica 6 of 11 Stranica. Prethodna [3][4][5][6][7][8] Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade DV Maslačak 31.1.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu Dječjeg vrtića Maslačak

Pročitajte više...

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.). 

Pročitajte više...

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.)

Pročitajte više...

Javna nabava: Izvedbeni projekt Dječjeg vrtića za igrališta 18.12.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za izgradnju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Kutina, objekt Maslačak i Neven.

Pročitajte više...

Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova 8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.

Pročitajte više...

Javna nabava: Izgradnja pristupne ceste Novi gradski trg – istok 4.5.2018.

Sukladno ZJN 2016 naručitelj Grad Kutina, dana 4.5.2018. godine, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljuje prethodno savjetovanje za nabavu radova na izgradnji pristupne ceste Novi gradski trg – istok. Savjetovanje završava 9.5.2018. godine.

Pročitajte više...

Javna nabava: Obavijest o odabiru - OŠ Stjepana Kefelje 27.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) OŠ Stjepana Kefelje objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Usluga obavljanja stručnog nadzora građenja za projekt Energetska obnova Osnovne škole Stjepana Kefelje Kutina.

Pročitajte više...

Javna nabava: Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga 20.3.2018.

Grad Kutina objavljuje obavijest o objavi postupka nabave 2 motorna vozila putem operativnog leasinga (osobno vozilo više srednje klase i električno osobno vozilo niže srednje klase)  u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 10.4.2018. godine do 12,00 sati. Pročitajte više...

Javna nabava: Dječji vrtić - Energetska obnova- Neven 25.1.2018.

Naručitelj Dječji vrtić Kutina objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom izvođenja radova na energetskoj obnovi zgrade Neven Dječjeg vrtića u Kutini.

Pročitajte više...

Javna nabava: Dječji vrtić Kutina-Energetska obnova zgrade Neven - PONIŠTENO 25.1.2018.

 

Naručitelj je dana 25.1.2018. godine poništio postupak Javne nabave.

Pročitajte više...


Stranica 1 of 2 Stranica. Prethodna [1][2] Sljedeća