huluhub.com
srtipe.com izmir escort
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan
rolex replica
GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine Kutina - Sanacija električnih instalacija u stalnom postavu MMK 22.3.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

 

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/2017), Muzej Moslavine Kutina objavljuje 1. Izmjenu dokumentacije za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Sanacija električnih instalacija u stalnom postavu Muzeja Moslavina Kutina.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: RECIKLAŽNO DVORIŠTE – pružanje usluge promocije projekta 28.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave usluge: RECIKLAŽNO DVORIŠTE – pružanje usluge promocije projekta.

 

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje - inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude" 21.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave nabave kuhinjskih elemenata sa uređajem i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarsku izradu slastica i stol za pripremu jela pred gostom nužnih za provedbu Programa osposobljavanja "Turističko - ugostiteljski slastičar" u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje - inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude"

 

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave 21.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: kuhinjski elementi sa uređajima i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarski izradu slastica i stol za pripremu jela pred gostom nužnih za provedbu Programa osposobljavanja "Turističko - ugostiteljski slastičar" u sklopu projekta "Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje- inovativni programi dodatne turističko - ugostiteljske ponude"

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava i dostava opreme u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" 20.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava i dostava opreme u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu".

Rok za dostavu ponuda 01.03. 2019. do 12,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave održavanje vertikalne signalizacije i slivnika za razdoblje 2019.-2020. 15.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave održavanje vertikalne signalizacije i slivnika za razdoblje 2019.-2020.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine Kutina - Odluka o početku postupka jednostavne nabave za tiskani materijal u 2019. godini 15.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Muzej Moslavine Kutina objavljuje Odluku o početku postupka jednostavne nabave s namjerom sklapanja ugovora za tiskani materijal u 2019. godini

 

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava zaštitarske i recepcijske usluge 5.2.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br. 3/17), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu zaštitarske i recepcijske usluge u objektu Gradske uprave Grada Kutine u 2019. godini. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava računalne, video i audio opreme u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutine" 25.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje ODLUKU O ODABIRU za  postupk jednostavne nabave: Nabava računalne, video i audio opreme u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: POU: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Catering sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu" 24.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na temelju članka 17. stavka 11 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Pučko otvoreno učilište Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Catering u sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu".

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: POU: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Promo materijala sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu" 24.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na temelju članka 17. stavka 11 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Pučko otvoreno učilište Kutina donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Promo materijala u sklopu projekta "Tik - tak, vrijeme je za kulturu".

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OGŠ - Nabava pijanina 24.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

OGŠ Borisa Papandopula Kutina objavljuje Odluku o odabiru za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu – glazbeni instrumenti - pijanino.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE- Svježe meso i njegove prerađevine; Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi; Voće i povrće; Ostali prehrambeni proizvodi; M 11.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ 2176/03-05/04-17-1 i Odlukom o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/17-01/19, URBROJ: 2176-36-05-17-02 od 12.7.2017., OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu Svježe meso i njegove prerađevine; Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi; Voće i povrće; Ostali prehrambeni proizvodi; Materijal i sredstva za čišćenje; Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave Ostali prehrambeni proizvodi /nabava robe/ 8.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA:402-01117-011127, URBROJ.2176103-05104-17-1, OŠ Mate Lovraka objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave Ostali prehrambeni proizvodi /nabava robe/. Rok za dostavu ponuda je 17.1.2019. do 9:00 sati

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Svježe meso i mesne prerađevine 8.1.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 3117), OŠ Mate Lovraka objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Svježe meso i mesne prerađevine

Pročitajte više...


Stranica 5 of 15 Stranica. Prethodna [2][3][4][5][6][7] Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano

Javna nabava: Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište 11.7.2019.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.

Pročitajte više...

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade Gradske uprave 4.4.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu zgrade gradske uprave

Pročitajte više...

Javna nabava: Projektna dokumentacija za Energetsku obnovu zgrade DV Maslačak 31.1.2019.

Grad Kutina objavljuje Projektnu dokumentaciju za Energetsku obnovu Dječjeg vrtića Maslačak

Pročitajte više...

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.). 

Pročitajte više...

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.)

Pročitajte više...

Javna nabava: Izvedbeni projekt Dječjeg vrtića za igrališta 18.12.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za izgradnju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Kutina, objekt Maslačak i Neven.

Pročitajte više...

Javna nabava: Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova 8.5.2018.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju u sklopu javne nabave za Poduzetnički inkubator Kutina - Izvođenje radova.

Pročitajte više...

Javna nabava: Izgradnja pristupne ceste Novi gradski trg – istok 4.5.2018.

Sukladno ZJN 2016 naručitelj Grad Kutina, dana 4.5.2018. godine, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljuje prethodno savjetovanje za nabavu radova na izgradnji pristupne ceste Novi gradski trg – istok. Savjetovanje završava 9.5.2018. godine.

Pročitajte više...

Javna nabava: Obavijest o odabiru - OŠ Stjepana Kefelje 27.3.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) OŠ Stjepana Kefelje objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Usluga obavljanja stručnog nadzora građenja za projekt Energetska obnova Osnovne škole Stjepana Kefelje Kutina.

Pročitajte više...

Javna nabava: Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga 20.3.2018.

Grad Kutina objavljuje obavijest o objavi postupka nabave 2 motorna vozila putem operativnog leasinga (osobno vozilo više srednje klase i električno osobno vozilo niže srednje klase)  u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 10.4.2018. godine do 12,00 sati. Pročitajte više...


Stranica 1 of 2 Stranica. Prethodna [1][2] Sljedeća