GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija kotlovnice Područne škole Repušnica 12.4.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), OŠ Stjepana Kefelje objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za Rekonstrukciju kotlovnice Područne škole Repušnica. Rok za dostavu ponuda je do  20.04.2017. godine u 12,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Pružanje usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2017. godini 5.4.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2017. godini. Rok za dostavu ponuda je do 14. travnja 2017godine do 11,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine Kutina-Tiskani materijal 20.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Muzej Moslavine Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu tiskanog materijala u 2017. godini. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića u Kutini 9.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na izgradnji pješačke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića u Kutini.

Rok za dostavu ponuda je 20.3.2017. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru ponuditelja u postupku nabave nabave usluge higijenskih servisa i skloništa za životinje u 2017. godini 8.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

U postupku nabave usluge higijenskih servisa i skloništa za životinje u 2017. godini odabrana je ponuda ponuditelja Veterinarska stanica Kutina d.o.o., V. Nazora 61, Kutina. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava održavanja računala u 2017. godini 3.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine br. 1/15, 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu Održavanja računala u 2017. godini.

Pročitajte više...


Stranica 5 of 7 Stranica. Prethodna [2][3][4][5][6][7] Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano

Javna nabava: Izgradnja nogostupa u Batini - I. etapa 12.5.2017.

 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016), naručitelj Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji nogostupa u Batini- I. etapa. Rok za dostavu ponuda je 31.5.2017. do 9,00 sati.

 

 

Pročitajte više...

Javna nabava: Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Gajevoj ulici u Repušnici 13.4.2017.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016), naručitelj Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji pješačko biciklističke staze u Gajevoj ulici u Repušnici. 

Rok za dostavu ponuda je 5.5.2017. do 9,00 sati. 

Obavijest o nadmetanju je objavljena u e-oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 14.4.2017. (broj objave 2017/S 0F2-0007090)

Pročitajte više...

Javna nabava: Izgradnja nogostupa u Batini - I. etapa 27.3.2017.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016), naručitelj Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji nogostupa u Batini- I. etapa. Rok za dostavu ponuda je 18.4.2017. do 9,00 sati.

Pročitajte više...