GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: Tiska i grafičke pripreme obrazovnih i promidžbenih materijala 21.6.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuju nabavu Tiska i grafičke pripreme obrazovnih i promidžbenih materijala u sklopu projekta „Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje-inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude“, UP.02.2.2.03..0054.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija poda u mjesnom domu u Ilovi 20.6.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuju nabavu radova na rekonstrukciji poda u mjesnom domu u Ilovi. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija krovišta na mjesnom domu u Šartovcu 14.6.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu radova na rekonstrukciji krovišta na mjesnom domu u Šartovcu. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: POUK - Sanacija krovišta na Domu kulture 7.6.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje nabavu radova na sanaciji krovišta na Domu kulture.  Pročitajte više...

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Nabava mrežne opreme i usluga instaliranja iste 11.5.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

OŠ Vladimira Vidrića Kutina sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje dokumentaciju za nadmetanje u postupku jednostavne nabave mrežne opreme i usluga instaliranja iste.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Mobilno reciklažno dvorište 7.5.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu robe- mobilnog reciklažnog dvorišta. Rok za dostavu ponuda je 16.5.2018. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...


Stranica 1 of 17 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano


Nema članaka za prikaz.