GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Nabava mrežne opreme i usluga instaliranja iste 11.5.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

OŠ Vladimira Vidrića Kutina sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje dokumentaciju za nadmetanje u postupku jednostavne nabave mrežne opreme i usluga instaliranja iste.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Mobilno reciklažno dvorište 7.5.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu robe- mobilnog reciklažnog dvorišta. Rok za dostavu ponuda je 16.5.2018. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava higijenskih servisa i skloništa za životinje u 2018. - Odluka o odabiru 19.4.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Grad Kutina sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje da je odabrani ponuditelj u ovom postupku nabave Veterinarska stanica Kutina d.o.o., V. Nazora 61, Kutina.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Pružanje usluge dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine 13.4.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu usluge dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2018. godini. Rok za dostavu ponuda je 23.4.2018. godine do 9 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru - Energetska obnova DV Neven 13.4.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Dječji vrtić Kutina objavljuje obavijest o odabiru Usluga obavljanja stručnog nadzora za projekt Energetska obnova - Dječji vrtić Kutina - zgrada Neven. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru - OŠ Banova Jaruga 27.3.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Osnovna škola Banova Jaruga objavljuje obavijest o odabiru Usluga obavljanja stručnog nadzora za projekt Energetska obnova zgrade OŠ Banova Jaruga. Pročitajte više...


Stranica 1 of 16 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano


Nema članaka za prikaz.