GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Jednostavna nabava

Aktualno | Arhvirano

Jednostavna nabava: Muzej Moslavine Kutina-Tiskani materijal 20.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Muzej Moslavine Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu tiskanog materijala u 2017. godini. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića u Kutini 9.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Grad Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na izgradnji pješačke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića u Kutini.

Rok za dostavu ponuda je 20.3.2017. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Obavijest o odabiru ponuditelja u postupku nabave nabave usluge higijenskih servisa i skloništa za životinje u 2017. godini 8.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

U postupku nabave usluge higijenskih servisa i skloništa za životinje u 2017. godini odabrana je ponuda ponuditelja Veterinarska stanica Kutina d.o.o., V. Nazora 61, Kutina. Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava održavanja računala u 2017. godini 3.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine br. 1/15, 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu Održavanja računala u 2017. godini.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Nabava uredskog materijala za Grad Kutinu 3.3.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine br. 1/15, 9/15), Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu Uredskog materijala u 2017. godini.

Pročitajte više...

Jednostavna nabava: Vatrogasna postrojba Kutina - Nabava osobnog zapovjednog vozila 28.2.2017.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Vatrogasna postrojba Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog zapovjednog vozila

Rok za dostavu ponuda je 13.3.2017. godine do 9,00 sati.

 

Pročitajte više...


Stranica 1 of 3 Stranica. Prethodna [1][2][3] Sljedeća

Javna nabava

Aktualno | Arhvirano

Javna nabava: Izgradnja nogostupa u Batini - I. etapa 27.3.2017.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016), naručitelj Grad Kutina objavljuje nabavu radova na izgradnji nogostupa u Batini- I. etapa. Rok za dostavu ponuda je 18.4.2017. do 9,00 sati.

Pročitajte više...