GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
20.9.2019. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/19-01/4

URBROJ: 2176/03-05-01/04-19-6

Kutina, 19. rujna 2019.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih prihoda u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

 1. Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto - viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih prihoda - na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti četvero kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

   

 2. Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome će biti obaviješteni elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja uputit će se pisana obavijest putem pošte.

   

 3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u utorak, 1. listopada 2019. godine u 9:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., KutinaTestiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

   

 4. Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi.

   

 5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog područja provjere

  znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju. 

     

 6. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                 POVJERENSTVO                          


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan