GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu
30.8.2019. - Gradska uprava


Na temelju članka 9. Statuta Grada Kutine ( „Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13, 2/18 i 4/18 -pročišćeni tekst ) i članka 15. Odluke o priznanjima Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11) objavljuje se

                                                                                                    POZIV
                                                           ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA
                                                                                GRADA KUTINE ZA 2019. GODINU

1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu.

2. Priznanja za 2019. godinu mogu se dodijeliti u vidu:
- JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu i njegove građane.
- GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća od značaja za Grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom protekle godine dana.

3. Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine br. 7/03, 6/08 , 6/09 i 5/11 ) za iznimna postignuća i doprinose iz područja gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Grad Kutinu i njegove građane.

4. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
- građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)
- vijeća mjesnih odbora
- vjerske zajednice
- pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima
Pravo predlaganja nemaju:
- političke stranke
- fizičke osobe same za sebe
- pravne osobe same za sebe, kao i njihova tijela upravljanja

5. Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno
30. rujna 2019. godine, na adresu:
GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE - NE OTVARATI».
Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrazac za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg kralja Tomislava 12., soba br. 3. /I kat.

Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 012.

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ. 2176/03-04/08-19-1
Kutina, 30. kolovoza 2019.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006