GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu
31.7.2019. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2019. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 4/16, 8/16, 1/17, 7/17, 6/19) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu (KLASA: 320-21/16-01/42, URBROJ: 2176/03-06-01/08-19-597 od 25. srpnja 2019. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

                 

                                                                                      JAVNI POZIV

za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine
                                                                                  za 2019. godinu

                                                                                      

                                                                                              I.

Provedbom predmetnog Programa utvrđuje se za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpora, iznos potpore, uvjeti za ostvarivanje potpore, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora.
Navedenim Programom obuhvaćene su poticajne mjere za razvoj ratarske, stočarske, voćarsko-vinogradarske, povrtlarske, cvjećarske i ekološke proizvodnje na području Grada Kutine, te drugih grana iz nadležnosti poljoprivrede.

                                                                                              II.
Temeljem točke I. ovog Poziva potpore će se davati za slijedeće poljoprivredne djelatnosti:
1. Sukladno Uredbi 1408/2013:
- Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
- Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
- Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
- Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
- Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
- Mjera 1.6. Proizvodnja gljiva
- Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
- Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
- Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
- Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja
- Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
- Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
- Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
- Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica
2. Sukladno Uredbi 1407/2013:
- Mjera 4.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih proizvoda
- Mjera 8.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača
- Mjera 8.2. Poticanje razvoja udruga
- Mjera 9.1. Poticanje razvoja zadruga

                                                                                                      III.
Zahtjev za dodjelu potpora treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, 44320 KUTINA, u zatvorenoj kuverti, s naznakom – «POTPORA – (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana potpora) – NE OTVARAJ»
Krajnji rok za dostavu zahtjeva je do 1. listopada 2019. godine bez obzira na način dostave.

                                                                                                      IV.
Uvjete, prava, obveze i obrazac za prijavu na potporu iz točke II. ovog Poziva podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, Odsjeku za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom, Trg kralja Tomislava 12, te na portalu Grada Kutine www.kutina.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/692-028, 692-015.

                                                                                                      V.
Potpore iz točke II. ovog Poziva objavit će se u «MOSLAVAČKOM LISTU», na oglasnoj ploči Gradske uprave i Mjesnih odbora Grada Kutine i na portalu Grada Kutine www.kutina.hr, a rok za podnošenje zahtjeva je naveden u točki III. navedenog Poziva, uz obvezu podnošenja dokumentacije koje po javnom pozivu svi zainteresirani moraju priložiti.

                                                                                       REPUBLIKA HRVATSKA
                                                                            SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                                                                                              GRAD KUTINA
                                                                                          GRADONAČELNIK


Javni poziv, program i obrasce možete preuzeti na stranici.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan