GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.
1.7.2019. - Aktualnosti


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

KLASA: 350-02/18-01/9
URBROJ 2176/03-09-01/02-19-18
Kutina, 27.06.2019.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini (Službene novine Grada Kutine 2/19), Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu (Klasa: 350-02/18-01/9, Urbroj: 2176/03-09-01/02-19-17 od 27.06.2019.), Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine

OBJAVLJUJE 
JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
gradskog groblja u Kutini 

I.

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini (u nastavku Prijedlog plana) trajat će 8 dana, od 05.07.2019. do 12.07.2019. godine, i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

II.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Grada Kutine, na adresi Trg kralja Tomislava 12 radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Prijedlog plana za javnu raspravu bit će objavljen na mrežnoj stranici Grada Kutine: www.kutina.hr.

IV.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 09.07.2019. (utorak) u 9,00 sati u prostorijama Vijećnice Grada Kutine na adresi Trg kralja Tomislava 12.

VI.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata Prijedloga plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu plana. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na Prijedlog plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave, predati/poslati poštom u pismenom obliku na adresu Grada ili dostaviti na e-mail adresu Grada: prostorno@kutina.hr najkasnije do 15.07.2019. Primjedbe i prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

                                                                Pročelnica

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan
rolex replica