GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNadmetanje za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina
26.6.2019. - Natječaj


Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09. 3/134/13- pročišćeni tekst i 2/18) te u skladu sa Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/16, 2/17 i 2/18) i Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje dana 26.6.2019. sljedeće

 

 

NADMETANJE

za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

            Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Kutina, Hrvatskih branitelja 2, Kutina, u prizemlju objekta izgrađenog na k.č.br. 3710 u k.o. Kutina sukladno grafičkom prikazu raspoloživog poslovnog prostora (Prilog I), i to malim i srednjim poduzetnicima (MSP) prema definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 

U okviru zakupa zakupnik ima pravo na korištenje zajedničkih prostora inkubatora kao što je skype soba, print sobe, zalogajnice, hodnika te sanitarnog čvora bez naknade. Raspoloživa oprema i namještaj daje se na korištenje bez naknade i uključuje: radni stol, stolice, ormari, računalo sa predinstaliranim Windowsima i MS Office, miš, tipkovnica, Web kamera, A3 pisač.

Zakupnicima je osigurana mogućnost korištenja multifunkcionalnog uređaja za scaniranje, printanje, kopiranje pri čemu se kopiranje i printanje može koristiti uz naknadu nastalih troškova.

Zakupnik može koristiti sljedeće programe bez naknade: ARCHICAD, ARTLANTIS RENDER, NANOCAD,  COREL DRAW GRAPHICS SUITE, ADOBE CREATIVE CLOUDS FOR TEAMS PHOTOSHOP.

U okviru zakupa ureda i svake radne jedinice zakupnik ima pravo na korištenje dvorane za sastanke u trajanju od 1h jednom mjesečno te korištenje HUB dvorane u trajanju od 1h jednom godišnje.

Više možete pročitati u tekstu natječaja.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan
rolex replica