GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiRješenje o određivanju biračkih mjesta
18.4.2019. - Izbori


REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KUTINE
KLASA: 013-01/19-01/1
URBROJ: 2176/03-06-02/06-19-9
U Kutini, 10.04.2019.

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj  donijelo je

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA 

Na području Grada KUTINE određuju se sljedeća biračka mjesta: 

1.)        BIRAČKO MJESTO BROJ 1 u: TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, KUTINA, HRVATSKIH BRANITELJA 6

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  BATINA, GOJLO, HUSAIN, ILOVA, KLETIŠTE, KUTINA, KUTINSKA SLATINA, MIŠINKA, REPUŠNICA, ŠARTOVAC 

2.)        BIRAČKO MJESTO BROJ 2 u: ŠKOLA U STUPOVAČI, STUPOVAČA

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  BRINJANI, STUPOVAČA 

3.)        BIRAČKO MJESTO BROJ 3 u: DOM U KRAJIŠKOJ KUTINICI, KRAJIŠKA KUTINICA

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  ČAIRE, KATOLIČKE ČAIRE, KRAJIŠKA KUTINICA, KUTINICA 

4.)        BIRAČKO MJESTO BROJ 4 u: DOM SELIŠTE, SELIŠTE

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  SELIŠTE

5.)        BIRAČKO MJESTO BROJ  5 u: DOM MIKLEUŠKA, MIKLEUŠKA

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  MIKLEUŠKA 

6.)        BIRAČKO MJESTO BROJ  6 u: DOM MEĐURIĆ, MEĐURIĆ

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u naselju:  BANOVA JARUGA, JAMARICA, JANJA LIPA, MEĐURIĆ, ZBJEGOVAČA

  

Predsjednica

ANDREA VASILJEVIĆ,v.r.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan
rolex replica