GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o komunalnom redu
4.3.2019. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Naziv nacrta akta o kojem se provodi savjetovanje: Odluka o komunalnom redu 

Upravni odjel: Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se žele postići savjetovanjem: 
Odlukom o komunalnom redu propisuje se: 

  1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta; 
  2. način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Kutine za gospodarske i druge svrhe; 
  3. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina; 
  4. mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe 

Razdoblje internetskog savjetovanja: 04.03.2019. – 19.03.2019. 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006