GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - Moslavina d.o.o.
19.2.2019. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000004

URBROJ: 2176/03-09-02/01-19-0005

Kutina, 18.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - Ulični vodovod u Ulici odvojak Novo Brdo u naselju Husain

   na katastarskoj(im) čestici(ama) 895,906,909/3,876/1 k.o. Husain (HUSAIN, NOVO BRDO).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana01.03.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Grad Kutina, Gradska vijećnica, soba broj 11, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina..
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Danijel Husnjak, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela
 2. Mrežna stranica
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
 4. U spis, ovdje

Službeni dio

Popis službenih obavijesti