GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti16. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
12.12.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 18. prosinca 2018. godine (utorak) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Prijedlog:
  1. Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu
  2. Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini uGradu Kutini
  3. Trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u2018. godini u Gradu Kutini
  4. Drugih izmjena i dopuna Programa u školstvu za 2018.godinu
  5. Drugih izmjena i dopuna Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu
  6. Drugih izmjena i dopuna Programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu
  7. Drugih izmjena i dopuna Programa u kulturi Grada Kutine za 2018. godinu
  8. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
  9. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2018. godinu
  10. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2018. godinu 
 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine 
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Kutina za zaduživanje 
 5. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi 
 6. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 
 7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina I 
 8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III 
 9. Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića Kutina 
 10. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kutine za 2017. godinu.

 Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

U Kutini

Prekosutra : Kino pod zvijezdama
30.06.2019 : Banova u srcu

Popis službenih obavijesti