GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti14. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
19.10.2018. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 25. listopada 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa osnovnih škola s područja Grada Kutine za 2017./2018. godinu
  1. OŠ Stjepana Kefelje
  2. OŠ Zvonimira Franka
  3. OŠ Mate Lovraka
  4. OŠ Vladimira Vidrića
  5. OŠ Banova Jaruga
  6. OGŠ Borisa Papandopula

    

 3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Kutina za 2017. godinu 
 4. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine za 2018. godinu:
  1. Nagrada za životno djelo
  2. Godišnja nagrada Grada Kutine

    

 5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine 
 6. Prijedlog odluke o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu 
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Vatrogasnoj postrojbi Grada Kutine za dugoročno zaduživanje. 
 8. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine u vlasništvu Petrokemije d.d. Kutina 
 9. Dopuna Plana financiranja zajedničkih investicija Eko Moslavina d.o.o. za 2017.-2018. g. 
 10. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Kutinskoj Slatini“ u sklopu natječaja LAG-a „Moslavina“ za tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a 
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina I

 

KLASA: 021-05/18-01/8

URBROJ: 2176/03-04/01-18-1

Kutina, 17. listopada 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

U Kutini

Prekosutra : Kino pod zvijezdama
30.06.2019 : Banova u srcu

Popis službenih obavijesti