GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju oružja
27.9.2018. - Aktualnosti


Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 24.09.2018. godine, Grad Kutina objavljuje 

Javni natječaj za prodaju oružja u vlasništvu Grada Kutine

prikupljanjem pisanih ponuda 

Predmet prodaje: 

  1. Puška s glatkim cijevima, marke SIMSON, model: SIMSON/SUHL M85 E (OU), kalibar: 12 (12/70), tv. br. 194499, po početnoj cijeni od 1.500,00 kuna
  2. Pištolj, marke: MAKAROV, model MAKAROV PM, kalibar: 9 mm MAKAROV, tv. br. BA302350, po početnoj cijeni od 300,00 kuna

 Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe koje na žiro-račun Grada Kutine HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7706 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) posto početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno sa odobrenjem za nabavu oružja, preslikom osobne iskaznice ili za pravne osobe- preslikom izvatka iz sudskog registra.

Ponude se dostavljaju na adresu GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I; s naznakom: PONUDA ZA KUPNJU ORUŽJA, ne otvarati zaključno do 12.10.2018. godine.

Ponuda može obuhvaćati više predmeta prodaje, ali jamčevina se uplaćuje posebno za svaki predmet. Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba.

Ponuditelju koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata. 

Informacije na telefon: (044) 692-025, 692-015


Službeni dio

Popis službenih obavijesti