GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoništenje natječaja referent – administrativni tajnik gradonačelnika
20.9.2018. - Natječaj


Na temelju članka 24. stavka. 5  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Službe za opće poslove Grada Kutine donosi 

ODLUKU

O PONIŠTENJU NATJEČAJA 

I. 

Poništava se natječaj za prijam u službu u Grad Kutinu, u Službu za opće poslove na radno mjesto referent –administrativni tajnik gradonačelnika, 1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca (KLASA: 112-01/18-01/13, URBROJ: 2176/03-04/01-18-1), koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 71 od 4. kolovoza 2018. godine. 

II. 

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11). 

Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Narodnim novinama“ i na web stranici Grada Kutine.  

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

 

 KLASA: 112-01/18-01/13
URBROJ: 2176/03-04/01-18-9
Kutina, 19. rujna 2018.

pročelnica

Martina Vazdar


Službeni dio

Popis službenih obavijesti