GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za uvid u spis predmeta
14.9.2018. - Gradska uprava


 

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Kutina 2. skupine,

   na građevnoj čestici k.č.br. 7977, 3790, 3766/1, 7919, 3766/5, 3766/2, 3769/7, 3769/6, 3748/3, 3748/2, 3754/2, 3754/6, 3758/5, 3760/4, 3764/7, 3750/4, 7919, 3769/6, 3790, 3789/2, 3886/2, 7932, 4141/1, 4140/1, 4123/52, 4139/3 , 7831/1, 7932, 7830/1, 7830/1, 7787/1, 7830/1, 4035/1, 7830/1, 8249, 8204, 8203, 7830/1, 8249, 9789, 9790, 9790, 8287, 8269, 4191/12, 4191/6, 4190, 4189, 4181/3, 5331, 7794/3, 8287, 7935, 5345/17, 7934, 5345/4, 5339/2, 5340/1, 5334/2, 7794/3, 5312, 5309/3, 5309/2, 5308, 7831/1, 4287/2, 7947, 4282/2, 5345/4, 7934, 7935, 7936/2, 5345/17, 9790, 9791/4, 9154, 9152/3, 9231/2, 9359/1, 9457, 9821, 9358, 3359/1, 9821, 9820, 9821, 9820, 2167/1, 2166/13, 2166/12, 2166/14, 2166/11, 2166/10, 2166/9, 2166/8, 2166/6, 2166/7, 7846/1, 7844/1, 3012/1, 3012/3, 3008/4, 3024/1, 3023, 7828, 7828, 3591/2, 3592/2, 7833/1, 7833/1, 7787/1, 3512/2, 7833/1, 7834/2, 3621, 7834/1, 9820, 9820, 9496, 9823, 9824/4, 9340, 9823, 7787/7, 1692/2, 1692/3, 1691/1, 7853, 7854, 7853, 1691/1, 1695, 7853, 7833/1, 7813/1, 7787/1, 7814/2, 7834/1, 4317, 8439, 8436, 8435, 8434/2, 8433, 8430, 8428/2, 8456/1, 8456/3, 8456/4, 8455, 8453, 8452, 8451, 8450, 8449, 8448, 8447, 8446/2, 8445, 8444, 8443, 8442, 8441, 8438, 4317, 7814/2, 7834/1, 7787/1, 7832, 7814/2, 7832, 7976, 7829, 3672, 7837/1, 7787/7, 7787/8, 1715/3, 1715/13, 1715/7, 1715/2, 1715/1, 1714/3, 1714/1, 1713/2, 1713/1, 1712/3, 1712/1, 1712/4, 1712/2, 1711/3, 1711/2, 1709/2, 1709/1, 1709/3, 1458/4, 1458/3, 1458/2, 1458/1, 1457/3, 1457/2, 1457/1 , 1456/4, 1456/5, 1456/2, 1456/3, 1456/1, 1454/10, 1454/9, 1454/8, 1454/6, 1454/5, 1454/4, 7787/7, 2439/3,

    

   2439/1, 2440, 1454/2, 1453/1, 7842, 1203, 7843, 1432/3, 1435/4, 1433, 1434/1, 1434/2, 1431/2, 7791, 2439/3, 2440, 2441, 7842, 7845, 456/2, 444, 442/1, 439, 523, 530/1, 530/2, 534, 536, 537, 538/1, 540, 544, 545, 1037, 1033, 1015, 1014/1, 1013/2, 1204, 1218/2, 7838/2, 357, 358/2, 320/2, 320/1, 680/3, 853, 324/1, 323/1, 323/2, 318/1, 318/2, 318/3 ,320/1, 320/2, 319, 7839 k.o. Kutina,

   k.č.br.3997, 3042/2, 3041, 3997, 3997, 3984/2, 3211/2, 3984/2, 3997, 3221/1, 3210, 3189/1, 3189/2, 3190, 3191, 3192, 3193, 3210, 3984/2, 3246, 3229/2, 3230/2, 3217, 3063/1, 3721, 3690, 3691, 3692, 3672, 3207/2, 3991, 3999, 3984/2, 3999, 3634, 3984/2 k.o. Repušnica,

    k.č.br. 2422/2, 2371/3, 2371/1 k.o. Husain, k.č.br. 1432/1, 1202/1, 1188, 1179/1, 1179/11, 1179/9, 1179/8, 1179/7, 1179/6, 1180/1, 1182/1, 1182/3, 1182/2, 1185, 1186/1, 1186/2, 1187/1, 1197 k.o. Šartovac

   k.č.br. 4615/21, 4614/10, 4612, 4614/9, 4614/5 ,4614/3, 4614/8, 4611/2, 4611/1 k.o. Selište

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.09.2018 od 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina..
 3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.
 5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000014
URBROJ: 2176/03-09-02/01-18-0014
Kutina, 13.09.2018.

 


Službeni dio

U Kutini

Prekosutra : Kino pod zvijezdama
30.06.2019 : Banova u srcu

Popis službenih obavijesti