GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
7.9.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:112-01/18-01/14
URBROJ:  2176/03-04/01-18-6
Kutina, 7. rujna 2018.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za financije Grada Kutine - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljuje 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA 

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za financije Grada Kutine - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljenog 4. kolovoza 2018. godine u Narodnim novinama broj 71/2018. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti jedan (1) kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja. 

II. O pristupanju pismenom testiranju kandidat će biti osobno obaviješteni telefonskim putem. 

III. Pisano testiranje održat će se u četvrtak, 13. rujna 2018. godine u 09:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na  natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu. 

IV. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.    

V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine.

 

                                                                                                    POVJERENSTVO  

Službeni dio

U Kutini

Prekosutra : Kino pod zvijezdama
30.06.2019 : Banova u srcu

Popis službenih obavijesti