GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
3.9.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:112-01/18-01/13
URBROJ:  2176/03-04/01-18-7
Kutina, 3. rujna 2018.
Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Kutinu, Službu za opće poslove, na radno mjesto – referent – administrativni tajnik gradonačelnika – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljuje 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA 

  1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu u Grad Kutinu, Službu za opće poslove, na radno mjesto – referent – administrativni tajnik gradonačelnika – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljenog 4. kolovoza 2018. godine u Narodnim novinama broj 71/2018. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva (2) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. 
  2. O pristupanju pisanom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem. 
  3. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 
  4. Pisano testiranje održat će se u utorak, 11. rujna 2018. godine u 09:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  

    Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na  natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu. 

  5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.    
  6. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine 
                                                                                                    POVJERENSTVO 

Službeni dio

U Kutini

Prekosutra : Kino pod zvijezdama
30.06.2019 : Banova u srcu

Popis službenih obavijesti