GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - stručni suradnik za građenje
17.8.2018. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/18-01/12
URBROJ: 2176/03-08-01/04-18-5
Kutina, 14. kolovoza 2018.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto – stručni suradnik za građenje u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za građenje, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

  1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto - stručni suradnik za građenje- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za građenje, objavljenog 11. srpnja 2018. godine u Narodnim novinama br. 61/18. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja.
  2. O pristupanju pismenom testiranju kandidat će biti osobno obaviješten telefonskim putem.
  3. Pisano testiranje održat će se u ponedjeljak, 27. kolovoza 2018. godine u 09.00 sati u vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09.00 sati, bez obzira narazloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.
  4. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.
  5. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine.

 

             POVJERENSTVO    


Službeni dio

U Kutini

Prekosutra : Kino pod zvijezdama
30.06.2019 : Banova u srcu

Popis službenih obavijesti