GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - viši referent – komunalni redar
17.8.2018. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/18-01/11
URBROJ: 2176/03-08-01/04-18-5
Kutina, 14. kolovoza 2018.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto - viši referent – komunalni redar u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

  1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto - viši referent – komunalni redar- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, objavljenog 11. srpnja 2018. godine u Narodnim novinama br. 61/18. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 3 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
  2. O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem. 
  3. Pisano testiranje održat će se u ponedjeljak, 27. kolovoza 2018. godine u 09.00 sati u  vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60  minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku  ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez  obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09.00 sati, bez obzira na   razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu  povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti  upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu. 

  4. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere  znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.    
  5. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj  ploči Gradske uprave Grada Kutine.

 

                                                                                                    POVJERENSTVO                                       


Službeni dio

U Kutini

Prekosutra : Kino pod zvijezdama
30.06.2019 : Banova u srcu

Popis službenih obavijesti