GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOsiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.
13.7.2018. - Aktualnosti


Dana 10. srpnja 2018.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019." ukupne vrijednosti  27.000.000,00 HRK.

Tekst Poziva dostupan je na relevantnoj mrežnoj stranici za strukturne fondove:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/


Službeni dio

Popis službenih obavijesti