GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOUK - Sanacija krovišta na Domu kulture
7.6.2018. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje nabavu radova na sanaciji krovišta na Domu kulture. 

Rok za dostavu ponuda je 18.6.2018. godine do 9,00 sati.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti