GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti10. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
30.5.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/4
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 25. svibnja 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 7. lipnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat 
 2. Razmatranje:
  1. Izvješća o poslovanju za 2017. godinu tvrtki:
   1. Razvojne agencija Mrav d.o.o.
   2. Komunalnih servisa Kutina d.o.o.
   3. Moslavine d.o.o.
   4. Eko Moslavine d.o.o.
  2. Tehničko izvješće tvrtki Moslavine d.o.o., Eko Moslavine d.o.o., Moslavine plina d.o.o. i Komunalnih servisa Kutina d.o.o.  za 2017. godinu
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2017. godinu 
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje EKO MOSLAVINE d.o.o. Kutina 
 5. Prijedlog odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine
 6. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Kutine za 2018. godinu 
 7. Prijedlog odluke o imenovanju novog gradskog trga 
 8. Prijedlog zaključka o produženju ugovora između Grada Kutine i Komunalnih servisa Kutina d.o.o. o održavanju čistoće javnih prometnih površina i održavanja čistoće nogostupa i staza u zimskim uvjetima na području Grada Kutine. 
 9. Izvješće o provedenom postupku zajedničke nabave električne energije

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti