GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiMobilno reciklažno dvorište
7.5.2018. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu robe- mobilnog reciklažnog dvorišta. Rok za dostavu ponuda je 16.5.2018. godine do 9,00 sati.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti