GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzvješće o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11
3.5.2018. - Gradska uprava


Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, kao nositelj izrade, zajedno s Izrađivačem I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11, izradio je Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Na temelju čl. 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, gradonačelnik Grada Kutine donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu (KLASA: 350?02/17? 01/11, URBROJ: 2176/03?09?01/02?18?17 od 09.04.2018.).

Službeni dio

Popis službenih obavijesti