GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
4.5.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/18-01/9
URBROJ: 2176/03-06-02/01-18-6
Kutina, 03. svibnja 2018.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto, objavljuje 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA 

  1. Ponavlja se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu na radno mjesto – savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima - na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima. 
  2. Pisano testiranje za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto – savjetnik za pravne poslove i upravljanje projektima - na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima održati će se u petak, 11. svibnja 2018. godine u 9:00 sati u maloj sali Gradske uprave Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, I kat. 
  3.  Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti dva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O pristupanju pisanom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem. 
  4. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji  kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu i izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi. 
  5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog područja provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.    
  6. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine.
                                                                                                    POVJERENSTVO                                  

Službeni dio

Popis službenih obavijesti