GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju oružja
11.5.2018. - Natječaj


Oružje se može razgledati dana 15.05.2018. godine od 8,30-12,00 sati u prostorijama Policijske postaje Kutina.

 

04.05.2018. 

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 02.05.2018. godine, Grad Kutina objavljuje 

Javni natječaj za prodaju oružja u vlasništvu Grada Kutine prikupljanjem pisanih ponuda 

Predmet prodaje: 

  1. Puška s kombiniranim cijevima, marke: ZBROJOVKA ČEHOSLOVAČKA, model ČZ – BRNO 502.3, kalibar 12 (12/70), 7x65 mm R, tv. br. 8502.303222, po početnoj cijeni od 2.100,00 kuna
  2. Puška s glatkim cijevima, marke SIMSON, model: SIMSON/SUHL M85 E (OU), kalibar: 12 (12/70), tv. br. 194499, po početnoj cijeni od 2.000,00 kuna
  3. Puška sa užlijebljenom cijevi, marke: ZBROJOVKA ČEHOSLOVAČKA, model ČZ ZKK 602, kalibar: 375 HOLAND&HOLAND MAGNUM, tv. br. 25560, po početnoj cijeni od 2.200,00 kuna
  4. Puška sa užlijebljenom cijevi CRVENA ZASTAVA, model: CZ LK STANDARD (BOLT), kalibar: 30-06 SPRINGFIELD, tv. br. 123778, po početnoj cijeni od 1.000,00 kuna. 

    NAPOMENA: potrebna je zamjena cijevi

  5. Puška s glatkim cijevima, marke: TOZ, model TOZ 34P (OU), kalibar: 12 (12/70), tv. br. CN31268, po početnoj cijeni od 900,00 kuna
  6. Pištolj, marke: MAKAROV, model MAKAROV PM, kalibar: 9 mm MAKAROV, tv. br. BA302350, po početnoj cijeni od 400,00 kuna

 

Oružje se može razgledati dana 08.05.2018. godine od 8,30-12,00 sati u prostorijama Policijske postaje Kutina.

O dodatnom terminu razgledavanja oružja zainteresirani će biti naknadno obaviješteni. 

Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe koje na žiro-račun Grada Kutine HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7706 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) posto početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno sa odobrenjem za nabavu oružja, preslikom osobne iskaznice ili za pravne osobe- preslikom izvatka iz sudskog registra.

Ponude se dostavljaju na adresu GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I; s naznakom: PONUDA ZA KUPNJU ORUŽJA, ne otvarati zaključno do 21.05.2018. godine.

Ponuda može obuhvaćati više predmeta prodaje, ali jamčevina se uplaćuje posebno za svaki predmet. Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba.

Ponuditelju koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata. 

Informacije na telefon: (044) 692-025, 692-015


Službeni dio

Popis službenih obavijesti