GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPilot projekt "KUĆNO KOMPOSTIRANJE" - poziv na sudjelovanje korisnika usluge odvoza komunalnog otpada
19.4.2018. - Aktualnosti


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva građane da se uključe u pilot projekt “Kućno kompostiranje” na području Grada KutineGrada Popovače i Općine Velika Ludina te ako nemaju vlastito kompostište besplatno preuzmu komposter za kompostiranje biorazgradivog otpada.

LOKACIJE PROVOĐENJA PILOT PROJEKTA:

Kutina

- Ulica kralja Zvonimira

- Ulica Augusta Šenoe

- Crkvena ulica

Popovača

- Ulica Jaglaca

- Ulica Jorgovana

- Ulica Ruža

- Ulica Milke Trnine

Velika Ludina

- Obrtnička ulica

ROK ZA PRIJAVU:

-do 30. travnja 2018.g.- zaprimanje prijava za besplatnu podjelu i korištenje kompostera

KAKO SE PRIJAVITI:

Putem elektroničke pošteinfo@eko-moslavina.hrili telefonskim pozivom na044/659-030(radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenuod 07:30 do 14:30) potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

-ime i prezime korisnika(osoba na koju glase računi za uslugu odvoza komunalnog otpada)

-OIB korisnika

-Šifra kupca(navedena na računu za uslugu odvoza komunalnog otpada)

-Adresa, kontakt telefon/mobitel

-E-mail adresa


Da bi komposter dobili na korištenje potrebno je posjedovati okućnicu sa zelenom površinom te imati podmirene obveze prema EKO MOSLAVINI d.o.o..

Zbog ograničenog broja kompostera prvenstvo podjele bit će određeno prema redoslijedu zaprimanja prijava korisnika iz gore navedenih ulica. Komposter će biti dostavljen na kućnu adresu s detaljnim uputama za kompostiranje. Iz EKO MOSLAVINE d.o.o. će biti kontaktirani prijavljeni korisnici te će se dogovoriti način dostave kompostera na kućnu adresu.

EKO MOSLAVINA d.o.o. i korisnik usluge zaključit će ugovor kojim se korisnik usluge obvezuje da će:

- redovito i pravilno koristiti komposter za zbrinjavanje biorazgradivog otpada,

- redovito i pravilno održavati komposter,

- komposter upotrebljavati na lokaciji za koju je dodijeljen,

- komposter zaštititi od krađe,

- surađivati pri provjerama korištenja kompostera.

EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva sve korisnike usluge koji žive u kućama s okućnicom (a nisu obuhvaćeni navedenim ulicama pilot projekta) da započnu s izradom vlastitog kompostišta kako bi sami kompostirali. Svi korisnici usluge mogu besplatno na blagajni EKO MOSLAVINE d.o.o., od 30.04.2018.g., preuzeti i letak o kompostiranju biorazgradivog otpada. Informacije o kompostiranju korisnici usluge mogu pročitati i na web stranici EKO MOSLAVINE d.o.o..

 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, zbrinjavanje biorazgradivog otpada korisnika koji žive u kućama predviđeno je na dva načina:

1.)    kompostiranjem putem kompostera EKO MOSLAVINE d.o.o.ili izrada vlastitog kompostišta,

2.)    putem usluge prikupljanja biorazgradivog otpada kantama koju nudi EKO MOSLAVINA d.o.o..

Priključite se pilot projektu kućnog kompostiranja kako biste vlastitim primjerom potvrdili privrženost svome gradu i njegovom boljitku. Zajedničkim trudom doprinesimo smanjenju odlaganja otpada na odlagalište kako bismo doprinijeli zaštiti okoliša te ispunili zakonom zadane ciljeve.

Hoće li otpad predstavljati problem ili će postati resurs, ovisi o tome kako ćemo njime upravljati.


Direktorica EKO MOSLAVINE d.o.o.

Adrijana Cvrtila, dipl.ing.Službeni dio

Popis službenih obavijesti