GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest korisnicima kojima istječu ili su istekli Ugovori za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
12.4.2018. - Gradska uprava


      Na temelju članka 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018), dalje: Zakon, s dosadašnjim korisnicima kojima Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (dalje: Ugovori) istječu nakon stupanja na snagu Zakona ili s korisnicima kojima su istekli Ugovori prije stupanja na snagu Zakona, ali nisu podnijeli Agenciji zahtjev, a u mirnom su posjedu istoga, Grad Kutina može sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, na njihov zahtjev, na rok do dvije godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona.

     Grad Kutina može ugovore o privremenom korištenju, koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/13, 48/15), a istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona, produljiti na rok od dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama navedenog Zakona.

     Stoga pozivamo dosadašnje korisnike da ukoliko žele postojeći Ugovor produljiti na rok od dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja, da u što kraćem roku podnesu Zahtjev Gradu Kutini, Trg kralja Tomislava 12 ili da se za više informacija obratite na tel. 044/ 692-028.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti