GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavnu raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna DPU 11.
12.4.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Klasa: 350-02/17-01/11
Urbroj: 2176/03-09-01/02-18-18
Kutina, 11.04.2018.

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17; dalje Zakon), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 (Službene novine Grada Kutine 7/17; dalje: Plan), Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu (Klasa: 350-02/17-01/11, Urbroj: 2176/03-09-01/02-18-17), Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11

1. Javni uvid u trajanju od 8 dana započinje 18. travnja 2018. godine, a završava 25. travnja 2018. godine. Prijedlog Plana, tijekom javnog uvida, bit će izložen u prostorijama Grada Kutine, svakog radnog dana od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Grada Kutine – www.kutina.hr.

2. Javna rasprava započinje 18. travnja. godine.

3. Javno izlaganje održat će se u četvrtak 19. travnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kutine u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, s početkom u 12,00 sati.

4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona, na slijedeći način:

· da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana,

· da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja,

· da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

· da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi. Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. 

5. Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnoj raspravi. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 25. travnja 2018. godine na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

      PROČELNICA:

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan