GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiKRAJNJI ROK ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRADNJE BLIŽI SE KRAJU, ZAINTERESIRANI POŽURITE!
30.6.2018. - Gradska uprava


Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 65/17) ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji će trajati do 30. lipnja 2018. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona povećan je broj slučajeva u kojima je dopuštena mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada:

  • -na površinama izvan građevinskog područja u parku prirode ili regionalnom parku, za građevine koje su izgrađene u skladu s prostornim planom,
  • u planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina, za koje javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole,

 

Omogućeno je evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu.

                Ostali uvjeti ozakonjenja ostali su isti. Moguće je ozakoniti samo one zgrade koje su nedvojbeno vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađene na temelju snimanja iz zraka do 21.  lipnja 2011. godine, ili su do tog dana evidentirane na drugim službenim kartografskim podlogama.          

       Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke a koji se predaje na adresu:

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, 44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12.

 Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2018. i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti.

Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost Vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja a samo legalnom gradnjom može se aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti