GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest o imenovanju pročelnika upravnih tijela
7.3.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/17-01/8
URBROJ: 2176/03-04/01-18-8
Kutina, 23. veljače 2018. 

OBAVIJEST O IMENOVANJU PROČELNIKA

UPRAVNIH TIJELA GRADA KUTINE 

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), daje se obavijest o ishodu javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Kutine objavljenog u “Narodnim novinama” broj 1/18 od 3. siječnja 2018. godine.

 

  1. Na radno mjesto pročelnice Službe za opće poslove imenovana je Martina Vazdar, dipl.iur. 
  2. Na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj imenovan je Hrvoje Krmelić, dipl.ing.agr. 
  3. Na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo imenovan je Željko Tomičić, dipl.iur. 
  4. Na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša imenovan je Eduard Gelešić, dipl.ing.građ. 
  5. Na radno mjesto pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo imenovana je Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh. 

 

Povjerenstvo

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti