GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Gradska uprava: KRAJNJI ROK ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRADNJE BLIŽI SE KRAJU, ZAINTERESIRANI POŽURITE!
30.6.2018.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 65/17) ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji će trajati do 30. lipnja 2018. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona povećan je broj slučajeva u kojima je dopuštena mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada:

  • na površinama izvan građevinskog područja u parku prirode ili regionalnom parku, za građevine koje su izgrađene u skladu s prostornim planom,
  • u planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina, za koje javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole,

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Tiska i grafičke pripreme obrazovnih i promidžbenih materijala
21.6.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuju nabavu Tiska i grafičke pripreme obrazovnih i promidžbenih materijala u sklopu projekta „Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko Polje-inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude“, UP.02.2.2.03..0054.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija poda u mjesnom domu u Ilovi
20.6.2018.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuju nabavu radova na rekonstrukciji poda u mjesnom domu u Ilovi.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Mali Lošinj
20.6.2018.
Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina objavljuju Javni natječaj za prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina u k.o. Mali Lošinj. Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina na: - č. zem. 9155/1 vrt od 2389 m2 iz zk. ul. 6783 k.o. Mali Lošinj: suvlasništvo Grada Kutine u 1256/3000 dijela, Grada Popovače u 574/3000 dijela i Općine Velika Ludina u 170/3000 dijela te svih prava na cijeloj navedenoj čestici kao i prava na č. zem. 9155/2 šuma iz zk. ul. 6764 k.o. Mali Lošinj i č.z. 1510 ZGR izgrađen teren (zgrada u zk.ul. 4832) iz zk. ul. 56 k.o. Mali Lošinj te svih prava na cijeloj navedenoj čestici.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera Ministarstva gospodarstva
19.6.2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 11. lipnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Javna rasprava o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna GUP-a grada Kutine
19.6.2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje javnu raspravu o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine 1. Javni uvid u trajanju od 8 dana započinje 2. srpnja 2018. godine, a završava 9. srpnja 2018. godine.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine
19.6.2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine 1. Javni uvid u trajanju od 8 dana započinje 2. srpnja 2018. godine, a završava 9. srpnja 2018. godine. 

Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
14.6.2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 20. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija krovišta na mjesnom domu u Šartovcu
14.6.2018.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu radova na rekonstrukciji krovišta na mjesnom domu u Šartovcu.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O POKRETANJU POSTROJENJA DUKI 1
11.6.2018.

Obavijest Petrokemija d.d. Kutina


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: POUK - Sanacija krovišta na Domu kulture
7.6.2018.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje nabavu radova na sanaciji krovišta na Domu kulture. 

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Poziv na intervju kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
6.6.2018.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini objavljuje Poziv na intervju kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O STARTU POSTROJENJA DUKI 2
6.6.2018.

Tijekom dana (6. lipnja 2018.) uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline - DUKI 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.  U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1. 


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
30.5.2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 7. lipnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KUTINE
29.5.2018.
Dana 1. lipnja u večernjim satima i dana 2. lipnja 2018. godine u jutarnjim satima vršiti će se larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Kutini i prigradskim naseljima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima Mobil-star i Swinfog.

Pročitajte obavijest.


Stranica 1 od 34 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti