GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiMuzej Moslavine - Tiskani materijal
20.2.2018. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Muzej Moslavine, Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu Tiskanog materijala. Rok dostave ponuda: 1.3.2018.do 11,00 sati.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti