GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Gradska uprava: KRAJNJI ROK ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRADNJE BLIŽI SE KRAJU, ZAINTERESIRANI POŽURITE!
30.6.2018.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 65/17) ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji će trajati do 30. lipnja 2018. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona povećan je broj slučajeva u kojima je dopuštena mogućnost ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada:

  • na površinama izvan građevinskog područja u parku prirode ili regionalnom parku, za građevine koje su izgrađene u skladu s prostornim planom,
  • u planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina, za koje javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole,

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine
19.6.2018.
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine 1. Javni uvid u trajanju od 8 dana započinje 2. srpnja 2018. godine, a završava 9. srpnja 2018. godine. 

Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
14.6.2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 20. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Rekonstrukcija krovišta na mjesnom domu u Šartovcu
14.6.2018.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Grad Kutina objavljuje nabavu radova na rekonstrukciji krovišta na mjesnom domu u Šartovcu.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O POKRETANJU POSTROJENJA DUKI 1
11.6.2018.

Obavijest Petrokemija d.d. Kutina


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: POUK - Sanacija krovišta na Domu kulture
7.6.2018.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17) Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje nabavu radova na sanaciji krovišta na Domu kulture. 

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Poziv na intervju kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
6.6.2018.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini objavljuje Poziv na intervju kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O STARTU POSTROJENJA DUKI 2
6.6.2018.

Tijekom dana (6. lipnja 2018.) uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline - DUKI 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.  U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1. 


Pročitajte obavijest.

Gradsko vijeće: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
30.5.2018.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 7. lipnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KUTINE
29.5.2018.
Dana 1. lipnja u večernjim satima i dana 2. lipnja 2018. godine u jutarnjim satima vršiti će se larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Kutini i prigradskim naseljima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima Mobil-star i Swinfog.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o privremenom zatvaranju prometa 01. lipnja 2018.
28.5.2018.
Zbog otvaranja izložbe „50 godina Petrokemije d.d., u petak, 01. lipnja 2017. godine u vremenu od 18,15 do 19,00 sati, privremeno će za sav promet biti zatvoren Trg Kralja Tomislava; od raskrižja sa ulicom Augusta Šenoe te Crkvena ulica od raskrižja sa Trgom kralja Tomislava do raskrižja sa Ulicom Grofa Erdodya.
Za vrijeme održavanja manifestacije, promet će biti preusmjeren obilaznim cestovnim pravcima.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o održavanju vježbe zaštite i spašavanaja "PETROKEMIJA 2018"
28.5.2018.
Obavještavaju se građani da će se u utorak, 29. svibnja 2018. godine s početkom u 11, 00 sati u Kutini, kod nekadašnjeg pogona Čađare održati vježba zaštite i spašavanja "PETROKEMIJA 2018." Cilj vježbe je sagledavanje mogućnosti reagiranja vlastitih snaga i opreme sa područja Grada Kutine, te mogućnosti pomoći operativnih snaga sa područja Sisačko-Moslavačke Županije u rješavanju većeg požara u industrijskom procesu.
Planirani završetak vježbe je u 12, 00 sati.


NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA KUTINA

Damir Markuš

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje
24.5.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Kutinu Prima se osoba na stručno osposobljavanje na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravni odjel za financije na radno mjesto: Viši/a stručni/a suradnik/ca za razrez i naplatu javnih prihoda - 1 polaznik/ica.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Obavijest o prodaji izravnom pogodbom
17.5.2018.

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. i članka 106. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18) i članka 50. stavka 3. Zakona o  poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015.) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Mjera V: Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita
11.5.2018.
Grad Kutina u zajedničkom projektu s Sisačko-moslavačkom županijom pod nazivom „PODUZETNIČKI KREDITI – 2018“ subvecionira kamatu od 1% (SMŽ 1-2%)

Pročitajte obavijest.


Stranica 1 od 34 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti