GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti6. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
24.1.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/18-01/1
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 18. siječnja 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13 i 4/13 - pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

 S A Z I V A

 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 30. siječnja 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Prijedlog:

  a)  Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Kutina

  b) Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Osnovnoj školi Mate Lovraka

  c)  Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Osnovnoj školi Stjepana Kefelje

  d) Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Osnovnoj školi Banova Jaruga

 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2018. godinu

   

 4. Prijedlog Odluke o početnoj cijeni i načinu prodaje dionica Grada Kutine u trgovačkom društvu Pevec d.o.o

   

 5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine

   

 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

   

 7. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Kutina

Predsjednik Gradskog vijeća

Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti