GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata
19.1.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA:112-01/17-01/8
URBROJ:  2176/03-07/3-18-6
Kutina, 19 siječnja 2018.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice, na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice i to u:
 2. Službe za opće poslove – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljenog 03. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama 1/2018.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat koji ispunjava formalne uvjete oglasa.
 3. Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo u razvoj -1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljenog 03. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama 1/2018.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat koji ispunjava formalne uvjete oglasa.
 4. Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljenog 03. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama 1/2018.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat koji ispunjava formalne uvjete oglasa.
 5. Upravnog odjela za  komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljenog 03. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama 1/2018.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 2 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
 6. Upravnog odjela  za Prostorno uređenje i graditeljstvo -1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, objavljenog 03. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama 1/2018.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat koji ispunjava formalne uvjete oglasa.
 7. O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim  putem.
 8.  Pisano testiranje održat će se u petak, 26. siječnja 2018. godine u 09:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 
  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 09:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.
 9. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju. 
 10. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine.

 

                                                                                                    POVJERENSTVO                                      

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti