GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kutine
22.12.2017. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) – ZOGO jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOGO, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN  50/17). Sukladno tome, Grad Kutina dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Sa namjenom donošenja navedene odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 22. prosinca 2017. do 08. siječnja 2018. godine.

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte:  info@kutina.hr,  zaključno do 08. siječnja 2018.  godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će razmotreni.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan
rolex replica