GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o dodjeli stipendija
27.11.2017. - Natječaj


Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 6/09, 3/13 i 4/13- pročišćeni tekst) i članka 11. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studenata s područja Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 9/13, 8/14 i 7/15), gradonačelnik Grada Kutine donosi sljedeću 

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KUTINE 

Članak  1. 

Ovom odlukom, a temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija (KLASA: 604-01/17-01/03 URBROJ: 2176/03-07/03-17-8), utvrđujem da će se  u akademskoj godini 2016./2017 dodijeliti stipendije studentima s područja Grada Kutine. 

Članak 2. 

Odobrava se dodjela stipendija za akademsku godinu 2017./2018. sljedećim studentima: 

1.  Aleksandra Kuridža, Ulica Đ. Dežalića 65, Selište, Kutina

2.  Benjamin Schwirtlich, Bana J. Jelačića 7, Kutina

3.  Blaž Jozanović, A. Šenoe 53, Kutina

4.  Bojan Kuridža, Ulica Đ. Dežalića 65, Selište, Kutina

5.  Dalibor Hostić, Hrvatskih branitelja 159, Kutina

6.  Igor Kuridža, Ulica Đ. Dežalića 53, Selište, , Kutina

7.  Mario Stojaković, M. Gupca 84 , Kutina

8.  Mihael Vuković, F. Krste Frankopana 54, Husain, Kutina

9.  Stjepan Ivanković, M. Lovraka 6, Kutina

10. Tomislav Barun, A. Hebranga 4, Kutina 

Članak 3. 

Prema Članku 8. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studenata s područja Grada Kutine, dodjeljujem tri stipendije studentima: 

  1. Domagoj Pleše, Ulica Vladimira Preloga 23, Kutina
  2.  Dominik Šalković,  Pakračka ulica 8, Kutina
  3. Nikolina Klarić, Hrvatskih branitelja 101 , Kutina 

Članak 4. 

 Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

 

KLASA: 604-01/17-01/3

URBROJ:  2176/03-07/03-17-09

Kutina, 27. studenog 2017.godine

Gradonačelnik

Zlatko Babić, dipl. ing


Službeni dio

Popis službenih obavijesti