GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi
23.11.2017. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

KUTINA, Školska 2

KLASA: 112-09/17-01/10

URBROJ: 2176-36-01-17-01

Kutina, 23.studenoga 2017.

 

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (redni broj projekta UP.03.2.1.03.0033) koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., financirano sredstvima Europske Unije i Odlukom o financiranju KLASA: 602-01/17-01/00484, URBROJ: 533-26-17-0014 od 18. kolovoza 2017. godine objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

za školsku godinu 2017./2018.

 

I.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 1 školi čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića ).

II.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe s minimalnim srednjoškolskim obrazovanjem, protiv te osobe ne smije biti pokrenut kazneni postupak te osobe koje će svojim kompetencijama, iskustvom i visokom motivacijom za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanje socijalno-psiholoških prepreka.

III.

Pomoćnik u nastavi će se u okviru projekta angažirati u Osnovnoj školi Vladimira Vidrića, Kutina:

 • Broj traženih osoba:  1 pomoćnik u nastavi
 • Mjesto rada: Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina, Grad Kutina
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
 • Prijevoz na rad: djelomično.

   

   

   

  IV.

  S odabranim pomoćnikom u nastavi sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine (od prosinca 2017. godine do lipnja 2018. godine), unutar razdoblja trajanja projekta kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

  Prednost imaju već stručno osposobljeni pomoćnici koji su uspješno završili edukaciju pomoćnika u nastavi  te posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa i imaju stečene kompetencije za taj posao ili su već radili kao pomoćnici u nastavi.

  Kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se po provedbi selekcijskog/natječajnog postupka angažirati kao pomoćnici u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije.

  Minimalni elementi programa edukacije su:

 • -osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

  Ostali odabrani kandidati koji su prošli selekciju za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju  proći će 20-satni program/edukaciju uvođenja u rad s minimalnim elementima programa edukacije za osposobljavanje za rad s djecom.

  V.

  Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje neposredne potpore u razredu učenicima s teškoćama tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su dakle: pomoć u komunikacijskoj i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

  VI.

  Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika) – potrebno minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
 • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
 • potvrda o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (preslika, priložiti dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika – ukoliko ga posjedujete).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

VII.

 

Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Osnovna škola Vladimira Vidrića, Školska 2, Kutina

Prijave se mogu predati i osobno na navedenu adresu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona:  044/682-326 ili na e-mail: skola@os-vvidrica-kt.skole.hr

VIII.

Ovaj Javni poziv objavljen je na službenim web stranicama nositelja projekta Grada Kutine i partnera u projektu Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                             Ravnateljica:

 

______________________

Snježana Coha, dipl. učitelj

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti