GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju nekretnina
9.11.2017. - Natječaj


Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 07.11.2017. godine, GRAD KUTINA objavljuje

 Javni natječaj
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kutine prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje:

 

 1. k.č.br. 3780/1 DVORIŠTE I IZGRAĐENO ZEMLJIŠTE od 165 m2, zk.ul.br 6530 u k.o. Kutina. Početna cijena: 12.900,00 kuna

   

 2. k.č.br. 1364/2 KUĆA, DVORIŠTE, ORANICA, VOĆNJAK, VINOGRAD I LIVADA OGRADA od 12.177 m2, zk.ul.br. 608 u k.o. Stupovača. Početna cijena: 49.900,00 kuna

   

 3. 4/16 dijela k.č.br. 1433/1 VINOGRAD U TAVANI od 1.647 m2, zk.ul.br. 796 u k.o. Zbjegovača. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 320,00 kuna

   

 4. k.č.br. 2156/2 KUĆA I DVORIŠTE U SELU HUSAIN od 537 m2, zk.ul.br. 564 u k.o. Husain. Početna cijena: 102.000,00 kuna

   

 5. 3/42 dijela k.č.br. 3149 ORANICA U KARAČI od 6.111 m2, zk.ul.br. 530 k.o. Selište. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 440,00 kuna

   

 6. 3/84 dijela k.č.br. 1663 ORANICA I DVA PAŠNJAKA U BRDU od 3.442 m2, zk.ul.br. 182 k.o. Selište. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 360,00 kuna

   

 7. 3/84 dijela k.č.br. 3236 VRT U GRABOVCU od 892 m2,zk.ul.br. 182 k.o. Selište

  Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 440,00 kuna

   

 8. 6/168 dijela k.č.br. 3235 LIVADA I PAŠNJAK U GRABOVCU od 5.632 m2, zk.ul.br. 1231 u k.o. Selište.

  Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 680,00 kuna

   

 9. 6/336 dijela k.č.br. 3234 ORANICA U GRABOVCU od 8.603 m2,zk.ul.br. 1766 u k.o. Selište. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 170,00 kuna

   

 10. 3/84 dijela k.č.br. 3237 KUĆA BROJ 30 I DVORIŠTE U GRABOVCU od 1.039 m2, zk.ul.br. 182 k.o. Selište

  Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 590,00 kuna

   

 11. 3/84 dijela k.č.br. 3238 LIVADA U GRABOVCU od 4.381 m2, zk.ul.br. 182 k.o. Selište. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 170,00 kuna

   

 12. 3/4 dijela k.č.br. 544 LIVADA ĐOL U ĐOLOVIMA od 14.625 m2, zk.ul.br. 80 k.o. u Jamarica. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 10.000,00 kuna

   

 13. 3/4 dijela k.č.br. 557 LIVADA BOČNJAK U ĐOLOVIMA od 3.626 m2, zk.ul.br. 80 u k.o. Jamarica. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 2.500,00 kuna

   

 14. 3/4 dijela k.č.br. 558 ORANICA BOČNJAK U ĐOLOVIMA od 8.798 m2, zk.ul.br. u 80 k.o. Jamarica. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 6.020,00 kuna

   

 15. 3/4 dijela k.č.br. 671 MOČVARA BOČNJAK U BOKOVIMA od 3.179 m2, zk.ul.br.u 80 k.o. Jamarica. Početna cijena za suvlasnički dio Grada Kutine: 2.190,00 kuna

   

 16. k.č.br. 66/4 VINOGRAD PLANDIŠTE od 658 m2,zk.ul.br.152 u k.o. Stupovača

  Početna cijena: 1.800,00 kuna

   

 17. k.č.br. 3834/2 ORANICA LUKA U KLADAMA od 3.118 m2, zk.ul.br 886 u k.o. Mikleuška. Početna cijena: 26.300,00 kuna

   

 18. k.č.br. 4448 KLIET I LIVADA U PERIŠIĆU od 216 m2,zk.ul.br.886 u k.o. Mikleuška. Početna cijena: 270,00 kuna

   

 19. k.č.br. 4449 VINOGRAD U PERUŠIĆU od 158 m2, zk.ul.br 886 u k.o. Mikleuška

  Početna cijena: 200,00 kuna

   

 20. k.č.br. 4450 VINOGRAD U PARUŠIĆU od 158 m2,zk.ul.br.886 u k.o. Mikleuška

  Početna cijena: 200,00 kuna

   

 21. k.č.br. 4457 VINOGRAD U PERUŠIĆU od 1.010 m2,zk.ul.br. 886 u k.o. Mikleuška

  Početna cijena: 1.260,00 kuna

   

 22. k.č.br. 4458 VINOGRAD U PERIŠUĆU od 1.360 m2, zk.ul.br. 886 u k.o. Mikleuška

  Početna cijena: 1.690,00 kuna

   

 23. k.č.br. 30 KUĆA BR. 40 I DVORIŠTE U SELU od 338 m2, zk.ul.br. 689 u k.o. Međurić. Početna cijena: 51.960,00 kuna

   

 24. k.č.br. 31 VRT BAŠČA U SELU od 730 m2, zk.ul.br. 689 u k.o. Međurić

  Početna cijena: 9.000,00 kuna

   

 25. k.č.br. 1148 ORANICA KUĆNI DIEL U BEREKI od 2.924 m2,zk.ul.br. 139 u k.o. Međurić. Početna cijena: 3.451,00 kuna

   

 26. k.č.br. 1149 LIVADA KUĆNI DIEL U BEREKI od 1.597 m2, zk.ul.br. 139 u k.o. Međurić. Početna cijena: 1.885,00 kuna

   

 27. k.č.br. 1150 ORANICA KUĆNI DIEL U BEREKI od 3.151 m2,zk.ul.br. 139 u k.o. Međurić. Početna cijena: 3.720,00 kuna

   

 28. k.č.br. 702/2 ORANICA I PUT BREZINE U PODBRDALJU od 12.347 m2, zk.ul.br. 778 u k.o. Međurić. Početna cijena: 15.560,00 kuna

   

 29. k.č.br. 703 ORANICA BREZINE U PODBRDALJU od 3.593 m2, zk.ul.br. 778 u k.o. Međurić. Početna cijena: 4.530,00 kuna

   

 30. k.č.br. 425/5 ORANICA KOSA od 4.568 m2, zk.ul.br. 1183 u k.o. Stupovača Početna cijena: 15.300,00 kn

 

Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe koje na žiro-račun Grada Kutine HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) posto početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno sa ovjerenim preslikom Rješenja o upisu u sudski registar ili preslikom domovnice.

 

Ponude se šalju  na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I; s naznakom: PONUDA   ZA   KUPNJU   ZEMLJIŠTA,  ne  otvarati. Rok dostavljanja ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave nadmetanja u Moslavačkom listu.

Ponude za svaki predmet prodaje dostavljaju se zasebno.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog nadmetanja sadrži i najviši iznos kupovne cijene nekretnine. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

Kupac snosi  troškove poreza, ovjere i  provedbe kupoprodajnog ugovora.

Ponuđaču koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 

Informacije na telefon: (044) 692-025, 692-015

 

 

 

OBJAVLJENO U MOSLAVAČKOM LISTU DANA 09.11.2017.GODINE


Službeni dio

Popis službenih obavijesti