GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNagrada Sisačko–moslavačke županije u 2017. godini
31.10.2017. - Aktualnosti


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 021-01/17-01/23
URBROJ: 2176/01-01-17-3
Sisak, 24. listopad 2017.

 

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Sisačko – moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“, broj 22/17), Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu

Nagrade Sisačko – moslavačke županije u 2017. godini

 

I. Nagrada Sisačko – moslavačke županije dodjeljuje se kao:

 1. Nagrada za životno djelo
 2. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju
 3. Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko – moslavačke županije

II. Nagrada Sisačko – moslavačke županije dodjeljuje se građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu, kao i za određene pothvate u području zaštite života ljudi, imovine i u drugim područjima društvenog života Sisačko – moslavačke županije koje pridonose ugledu i promidžbi Sisačko – moslavačke županije.

III. Kriterij za dodjelu Nagrade Sisačko – moslavačke županije:

 1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim stvarateljskim, teorijskim i praktičnim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Sisačko – moslavačke županije.
 2. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najbolje postignute rezultate:
 • u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području
 • za objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja
 • kao uzornom stručnjaku i djelatniku, odnosno građaninu

c) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko – moslavačke županije dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

 

IV. Prijedlog za dodjelu Nagrade Sisačko – moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe.

 

V. Prijedlog za dodjelu Nagrade Sisačko – moslavačke županije mora sadržavati:

 • ime i prezime, adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište ustanove ili druge pravne osobe koja se predlaže za dodjelu nagrade
 • područje za koje se predlaže
 • pisano obrazloženje prijedloga
 • raspoloživu dokumentaciju kao dokaz za prijedlog

 

VI. Rok za podnošenje prijedloga je 15. studeni 2017. godine.

 

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

VII. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Sisačko – moslavačke županije putem Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – NE OTVARATI“.    

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA

      Ivanka Roksandić, prof. 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti